You are here

Ny handicappolitik for 2020-2023

Byrådet har vedtaget en handicappolitik for 2020-2023. Det er politikkens overordnede vision, at Favrskov Kommune er et godt sted at leve for alle.

Enhver skal have mulighed for at udvikle sig og udfolde sig både som individ, i samfundet og i livet generelt.

Politikken sætter retning for, hvordan mennesker med et fysisk eller psykisk handicap får mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt. Det vil sige et liv med rettigheder og muligheder som alle andre.

Læs mere om politikkens fundament og de fem temaer.

Dato: 21. februar 2020

Senest opdateret:

21. februar 2020