You are here

Ny handicappolitik i høring

Byrådet har nu sendt forslaget til handicappolitik 2020-2023 i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet, og høringsfristen er 11. december 2019.

Forslaget til en ny handicappolitik er resultatet af en længerevarende proces, hvor både interne og eksterne aktører har bidraget. Forvaltningerne har hver især budt ind med temaer for at forny den nuværende politik, der er fra 2013. En arbejdsgruppe på tværs af kommunens forvaltninger har udarbejdet forslaget til den nye handicappolitik med løbende inddragelse af Handicaprådet.

Politikken indeholder fem temaer:

  • Selvstændighed og troen på muligheder
  • Et godt hverdagsliv for alle børn og unge
  • Mulighed for job og uddannelse
  • Aktivt fritidsliv og fællesskaber
  • Tilgængelighed til at bevæge sig frit

 

Læs forslaget til den nye handicappolitik

Dato: 27. november 2019

Senest opdateret:

27. november 2019