You are here

Ny leverandør af sprogundervisning til udlændinge

Danskundervisning af udlændinge i Favrskov Kommune skal i de kommende fire år forestås af Lær Dansk, der drives af Dansk Flygtningehjælp.

Lær Dansk har vundet udbuddet af opgaven med at undervise flygtninge og andre udlændinge i Favrskov, der skal lære at tale dansk. Det har i en årrække været AOF, der stod for sprogundervisningen i lokalerne i Hadsten, og fra årsskiftet vil Lær Dansk tage over i de samme lokaler på Lindevej.

Undervisningsopgaven blev sendt i EU-udbud i august, og fem aktører bød på opgaven. Lær Dansk var det tilbud, der vandt på både bedste kvalitet og pris.

Favrskov Kommune har i udbudsmaterialet stillet en række krav til undervisningens kvalitet. Derudover er der krav om undervisningstilbuddets afrapportering af kursisternes fravær og ikke mindst til opfølgningen på den enkelte kursists fravær. Lær Dansk vil derfor, som det også hidtil har været praksis, registrere kursisternes fravær. Derudover skal Lær Dansk konfrontere kursister med fravær og arbejde aktivt for, at fraværet reduceres. Det hænger sammen med kravet om, at sprogundervisningen i det hele taget skal være mere arbejdsmarkedsrettet.

- Det vil i praksis sige, at kursisterne i en del af undervisningen vil blive delt ind efter de brancher, hvor der er bedst mulighed for at få arbejde. Og så bliver undervisningen målrettet dem. Hvis kursister for eksempel skal i praktik på et lager, så er der nogle fagudtryk, der vil være rigtig gode at kunne. Samtidig er det vigtigt at lære om dansk arbejdskultur, og det vil det kommende sprogtilbud gøre endnu mere ud af at inddrage i undervisningen, siger arbejdsmarkedschef Anita Jensen.

Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov, Erling Kvist Andersen (A), glæder sig over, at sprogundervisningen i endnu højere grad bliver mere arbejdsmarkedsrettet, da det vil medvirke til, at flygtninge får lettere ved at træde ind på en arbejdsplads.

- Alle erfaringer viser, at det er godt for en flygtning at komme i gang med at arbejde, så det er helt rigtigt, at vi allerede i sprogundervisningen sporer borgerne ind på at kunne kommunikere på arbejdspladsen. Vi har været glade for AOF’s arbejde, som jo også skinner igennem, når vi kigger på, at vi i Favrskov lykkes med at få flygtninge i arbejde. Nu har Lær Dansk vundet det nye udbud, og vi ser frem til, at de kan fortsætte arbejdet ud fra de nye kriterier, vi har opstillet for opgaven, siger Erling Kvist Andersen.

Det nye tilbud får navnet Lær Dansk Favrskov, der erstatter det hidtidige navn, som indtil årsskiftet fortsat vil være Favrskov Sprogskole.

Dato: 23. november 2017

Senest opdateret:

23. november 2017