You are here

Ny lovgivning giver justeringer i skolerne

Folketinget har vedtaget nogle ændringer i folkeskoleloven, og de fleste af ændringerne gælder fra 1. august 2019.

De handler om: Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.

Den nye lovgivning forkorter skoleugen for 0.-3. klasse med 2 ¼ klokketime fra næste skoleår. De midler, der frigøres ved det, skal blandt andet bruges til flere timer til fritidstilbud og et kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Rammerne for at konvertere tid til understøttende undervisning bliver desuden justeret, så det eksempelvis er muligt at forkorte skoleugen i 4.-9. klasse med op til to timer, hvis der i stedet indføres tolærerordninger, turboforløb mv.

Loven tilfører også 90 ekstra undervisningstimer til prioritering af 2. fremmedsprog (5. klasse), billedkunst (6. klasse) og historie (9. klasse) fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere.

Målsætningen om 95 procent kompetencedækning udskydes fra 2020 til 2025. Kompetencedækning betyder, om lærerne har undervisningskompetence i de fag, de underviser i (tidligere linjefags-kompetence). Favrskov Kommunes kompetencedækning var 93 procent i 2018.

Lovændringen præciserer også, at byrådet skal sørge for, at mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen er med til at ansætte skolens leder. Det er allerede tilfældet i Favrskov Kommune i dag. Desuden kan byrådet nu beslutte, at valgperioden kan være to år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen og ikke fire år som nu.

Først fra skoleåret 2020/21 gælder det, at der er en ugentlig times mere tysk i 5., billedkunst i 6. og historie i 9. klasse. Tiden bliver taget fra den understøttende undervisning.

Læs mere om den nye lov.

Dato: 16. maj 2019

Senest opdateret:

16. maj 2019