You are here

Ny opgave giver energi i hjemmeplejen i Favrskov

  • Mette Holm

    Mette Holm og kollegerne er vante med at forholde sig til ensomhedsproblematikker, og med det nye projekt er opgaven blevet yderligere formaliseret.

Hjemmeplejen i Favrskov har fået en ny, vigtig opgave. Den består i at opspore borgere, der er ensomme. Det sker som en del af projektet Sammen mod ensomhed, der skal afhjælpe ensomhed blandt borgere, der modtager fem timers hjemmehjælp eller mere om ugen.

Mette Holm er en af de mange social- og sundhedshjælpere, der skal finde frem til de borgere, der er ramt af ensomhed. Det er for så vidt ikke en ny opgave, men at det nu sker helt systematisk er nyt, lige som det er nyt, at screeningen bliver fulgt op med en indsats, der er særligt målrettet de ensomme borgeres behov.

- Vi er som social- og sundhedshjælpere altid opmærksomme på, om folk virker ensomme. Vi er vant til at spørge, om de er interesserede i nogle af de tilbud, der er i området. Men vi oplever ofte, at de siger nej, fordi de godt ved, at de har brug for hjælp, hvis de skal ud, og de vil ikke vil være en belastning for nogen. Men sådan må de ikke have det, og det er derfor Sammen mod ensomhed er et vigtigt projekt. Det handler om at skabe noget, der kan rumme dem. I den forbindelse er det nye screeningsværktøj et godt redskab, siger Mette Holm, der også deltager i en af arbejdsgrupperne i Sammen mod ensomhed.

Screeningen af borgerne foregår i det samme system, som social- og sundhedshjælperne bruger til daglig, og den består af tre spørgsmål, som den enkelte borger skal forholde sig til. Når borgernes svar er noteret, kan social- og sundhedshjælperen se, om borgeren har ensomhed inde på livet. Det sker ved, at han eller hun på baggrund af sine svar bliver vurderet som grøn, gul eller rød. Er man grøn, er man ikke umiddelbart ensom. Er man derimod gul eller rød, kan man have ensomhed inde på livet i mindre eller større grad. I de tilfælde spørger Mette Holm og hendes kolleger borgeren, om områdets aktivitetsmedarbejder må komme og snakke med vedkommende og forhåbentlig afklare, hvordan man kan komme eventuel ensomhed til livs – for eksempel ved at deltage i et af de mange frivillige tilbud, som projektet også er ved at danne et samlet overblik over.

- Det er nemt og uproblematisk at bruge screeningsværktøjet, og jeg ved, at der er flere af vores borgere, der har taget godt imod tilbuddet. Jeg synes, at systemet virker fint, men samtidig er der også problemstillinger, som kræver, at vi bruger vores viden om den enkelte borger. Vi har for eksempel screenet en borger, der blev vurderet som grøn, selv om vi vidste, at der var en ensomhedsproblematik. I det tilfælde kan vi tilføje en kommentar i systemet, hvor vi foreslår at vedkommende får besøg af aktivitetsmedarbejderen alligevel. Derfor er det også vigtigt, at den, der screener, er vant til at komme meget i hjemmet og kender borgerens situation rigtig godt, så vi kan bruge vores erfaring til at gøre brugen af modellen endnu bedre. Det bør ikke være en afløser eller en vikar, der screener, siger Mette Holm.

Der er i Hammel-området, hvor Mette Holm arbejder, omkring 40 borgere i projektets målgruppe. Af dem er omkring 10 indtil videre blevet screenet, og heraf har flere takket ja til at få besøg af aktivitetsmedarbejderen.

- Det giver energi tilbage, når det lykkes at få en borger hjulpet i den rigtige retning. Det er blevet sådan, at folk kommer tilbage og siger ”yes, hun ville gerne”, når en borger har sagt ja til at få besøg af aktivitetsmedarbejderen. Det er dejligt at opleve. Men vi løfter jo kun den første del af opgaverne i projektet. Jeg sidder selv med i en af arbejdsgrupperne, og det er dejligt at se, hvor meget de frivillige også brænder for projektet. De gør et stort arbejde, og det er med til at sætte fokus på ensomhedsbegrebet – også over for borgere, der ikke er omfattet af projektet, siger Mette Holm.

Favrskov Kommune, Røde Kors og Ældre Sagen udvikler sammen med en stribe frivillige organisationer en samarbejdsmodel, der efterfølgende kan anvendes i forhold til alle ældre borgere, der oplever ensomhed. Modellen er færdig i foråret 2019.

Dato: 09. april 2018

Senest opdateret:

09. april 2018