You are here

Ny strategi skal give bedre mobil- og bredbåndsdækning

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen - og dermed også Favrskov - har nu udarbejdet en fælles strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur.

Strategi- og handlingsplanen er lavet på baggrund af en omfattende kortlægning af eksisterende mobil- og bredbåndsdækning, som har udpeget de områder, hvor der bør gøres en ekstra indsats. 

Læs hele strategien og se kortlægningen her

 

Dato: 20. december 2016

Senest opdateret:

27. september 2018