You are here

Nye midler til at styrke peer-indsatser i Favrskov

Favrskov Kommune har af Sundhedsstyrelsen fået 3,3 millioner kroner til projektet Peer-støtte Favrskov, der har som mål at styrke brugen af peer-støtte til mennesker med psykiske lidelser.

Favrskov begyndte i 2018 at forberede brugen af peer-støtte i kommunen. Peer betyder ligemand, og i peer-støtte fungerer frivillige borgere, der på et tidspunkt selv har benyttet psykiatrien, som rollemodeller for borgere, der aktuelt bruger psykiatrien. Ideen er, at de frivillige borgere – de såkaldte peers – har vigtige og nærværende erfaringer, som kan komme andre til gode på uformel vis.

Midlerne fra Sundhedsstyrelsen skal bruges til at udvikle og udbrede brugen af peer-støtte i Favrskov. Det første peer-frivillighedskursus er i gang, og nu bliver det muligt at udbrede kurserne i endnu større skala. Kurserne vil deltagerne kunne bruge i deres egen vej til at få det bedre; den såkaldte recovery-proces. På den måde vil alle deltagerne få noget ud af kurserne, uanset om man efterfølgende gerne vil virke som peer-støtte eller ej. Det fortæller Christina-Regitze Pedersen, der er peer-medarbejder i Favrskov Kommune og en af underviserne på kurserne.

- Der sker noget godt, når man sætter to mennesker sammen, som begge har erfaring med psykisk sårbarhed. En meget vigtig del af tankegangen bag peer-støtte er muligheden for dobbelt recovery - altså recovery for både den, som yder støtte ved at være noget for andre, og for den som modtager støtten. Men kurserne kan også bruges som en del af den enkelte borgers recovery-proces. Man kan sige, at ved at gennemføre et peer-kursus bliver man bedre til at italesætte og forstå sin egen recovery-proces og anvende sine levede erfaringer til at støtte andre i deres proces. Jeg har selv oplevet, at brugen af mine levede erfaringer til at støtte andre har været med til at understøtte min egen udvikling, siger Christina-Regitze Pedersen.

Grethe Villadsen er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov, og hun glæder sig over midlerne, der kan udbrede peer-støtte-funktionen i kommunen betragteligt.

- Det er en rigtig god ide, at borgere med psykiske lidelser kan hjælpe både sig selv og hinanden, og derfor er jeg glad for, at vi med de nye midler kan sætte ekstra fart i brugen af peer-støtte her i Favrskov. Det er et vigtigt supplement til den øvrige socialpsykiatriske indsats, og jeg glæder mig til at se resultaterne. Jeg tror, det kommer til at gøre en oprigtig forskel for borgerne, og det er jo det, der er målet, siger Grethe Villadsen.

Det bevilgede tilskud er på 3.270.500 kroner, som skal bruges fra december 2019 til oktober 2022. Pengene til projektet kommer fra Sundhedsstyrelsens pulje til udbredelse og forankring af peer-indsatser til mennesker med psykiske lidelser.

Dato: 11. december 2019

Senest opdateret:

11. december 2019