You are here

Nye muligheder med fritidspas

Fremadrettet åbnes der for nye muligheder i fritidspasordningen, så flere sårbare børn og unge får glæde af ordningen og dermed forhåbentlig får et mere aktivt fritids- og foreningsliv.

Det har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, og nu går arbejdet i gang med at tilpasse ordningen og udbrede kendskabet til den.

Fremadrettet skal det være muligt:

  • at yde tilskud svarende til kontingentets størrelse
  • at yde tilskud til køb eller leje af udstyr, instrumenter eller lignende
  • at yde tilskud til turneringsaktiviteter og lejrture

 

Samtidig bliver det også sådan, at forældre, på baggrund af økonomiske forhold, selv kan indstille deres barn.

Erfaringerne fra tidligere viser også, at det kan være svært at få børn og unge af sted til aktiviteterne og fastholde dem, så de bliver ved med at komme. Det vil der også blive kigget på i den nye udformning af tilbuddet, hvor der arbejdes hen mod at skabe et frivilligt følgenetværk.

Projektmedarbejder Lisbeth Ivanhoe er tidligere på året blevet ansat i en midlertidig stilling til at evaluere og nytænke ordningen, og nu går hun i gang med at udbrede kendskabet til muligheden med et fritidspas i den nye udformning.

Dato: 08. juni 2021

Senest opdateret:

09. september 2021