You are here

Nye tilbud til yngre demente i Favrskov

  • Billede af bænk i park

    Favrskov Kommune har sammen med Alzheimerforeningen og Aarhus, Odder og Syddjurs Kommune fået 2,8 millioner kroner til etablering af nye tilbud til særligt yngre demente.

Favrskov Kommune har sammen med Aarhus, Odder og Syddjurs Kommune og Alzheimerforeningen fået 2,8 millioner kroner til at udvikle nye aktiviteter og fællesskaber til personer med let til svær demens. Projektet har særligt fokus på yngre demente.

Det er Sundhedsstyrelsen, der har bevilget pengene til de fire kommuner og Alzheimerforeningen, der skal bruge dem til etablering af Aktivitets- og Demensrådgivning Østjylland. Rådgivningen ansætter en projektleder, der får arbejdsplads i Demenshjørnet i Aarhus, men derudover får den ikke eget hus, da den skal integreres i de fire kommuner, hvor den blandt andet skal igangsætte meningsfulde og brugerstyrede aktiviteter og etablere inkluderende fællesskaber – ikke mindst i forhold til yngre demente.

Helt konkret vil det nye rådgivningstilbud blandt andet tilbyde peer-to-peer-rådgivning, hvor for eksempel pårørende til demensramte vejleder og støtter andre pårørende, der skal finde sig til rette i en ny dagligdag med et demensramt familiemedlem. Der vil også blive arrangeret foredragsarrangementer med input til, hvordan man som demensramt familie kan holde gode ferier, eller hvordan man kan indrette sin bolig, så den er demensvenlig.

Lone Glarbo er formand for social- og sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, og hun glæder sig over, at det som yngre dement eller pårørende bliver muligt at få mere hjælp til at leve med sygdommen.

- Det er dejligt, at vi nu får mulighed for at gøre noget mere for særligt de yngre demente. Demens rammer altid hårdt, men hvis man bliver ramt som eksempelvis 55-årig, så kan konsekvenserne for dagligdagen opleves særligt bratte. Og det gælder også for de pårørende, der nu skal til at forholde sig til, at en far eller mor, der tidligere var meget velfungerende, nu begynder at få brug for hjælp. Jeg håber, at det nye tilbud, hvor man kan udveksle erfaringer og få input til gode måder leve med demens på, vil blive en styrke, der gør det nemmere at have demens inde på livet, siger Lone Glarbo.

Det er intentionen, at der også vil blive oprettet en teknologibus udstyret med relevant teknologi, der på skift skal besøge de fire kommuner og yde råd og vejledning om demens. Netop samarbejdet mellem Favrskov, Odder, Aarhus og Syddjurs glæder borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring.

- Det sker mere og mere, at vi får penge til projekter sammen med andre kommuner og nu også i forhold til at kunne etablere et nyt tilbud til demente. Det er dejligt at se, at det nytter noget, at vi kommuner går sammen om nye initiativer, og at vi ved at pulje vores interesse for et område kan nå længere, end vi kan hver især. Det er noget, vi fokuserer på her i Favrskov, og vi vil også fremadrettet være meget opsøgende på at arbejde sammen med vores nabokommuner, fordi det gør os i stand til at løfte endnu flere ting, siger Nils Borring.

Der er tale om et fælles tilbud for de fire kommuner, hvilket vil sige, at Favrskov Kommunes borgere også vil kunne gøre brug af de tilbud, der finder sted i de tre andre kommuner.

Tilbuddet sigter desuden også mod at udvikle og gennemføre aktiviteter i samarbejde med relevante foreninger og institutioner. På baggrund af kortlægning af de eksisterende tilbud vil aktiviteter inden for fysisk aktivitet, kunst og kultur, naturoplevelser, højskoler og fællesskab samt livshistorier og reminiscens blive prioriteret.

Dato: 13. november 2017

Senest opdateret:

13. november 2017