You are here

Nye veje til spændende læring

 • Lærer Kim Liholm snakker med eleverne om at sætte krog og madding på fiskestangen.

  Lærer Kim Liholm snakker med eleverne om at sætte krog og madding på fiskestangen.

 • Naturvejleder Vibe Søndergaard står for at skære fisken op og snakke med eleverne om, hvad der er hvad i fisken.

  Naturvejleder Vibe Søndergaard står for at skære fisken op og snakke med eleverne om, hvad der er hvad i fisken.

 • Medarbejdere for ungdomsskolen tager sig af turene ud på bugten med elever og lærere.

  Medarbejdere for ungdomsskolen tager sig af turene ud på bugten med elever og lærere.

 • Krabberne var flittige til at bide på - godt lokket til af spegepølse.

  Krabberne var flittige til at bide på - godt lokket til af spegepølse.

Folkeskolerne i Favrskov er ved at folde den åbne skole ud – tag med ud på Kaløvig Bådhavn.

Den Åbne skole er en af ingredienserne i folkeskolereformen med målet at gøre eleverne så dygtige de kan – samtidig med, at de trives. Eleverne skal møde en varieret skoledag, og de skal lære på forskellige måder. Samarbejde om undervisningen kan ske med eksempelvis lokale virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner, der kan tilbyde aktiviteter og virkelige problemstillinger, som udfordrer eleverne på en ny måde.


I Favrskov Kommune er Anne Waagepetersen ansat som pædagogisk konsulent i Børn og Skole for blandt andet at udvikle den åbne skole sammen med skolerne og knytte bånd på kryds og tværs mellem de involverede parter.
- Skolerne i kommunen er godt på vej med den åbne skole. Sammen afprøver vi forskellige tiltag for at se, hvad der virker. Det er vigtigt at understrege, at aktiviteterne i forbindelse med den åbne skole ikke skal være løsrevne. De indgår i en sammenhæng og et forløb, eleverne allerede er i gang med i den almindelige skoledag, og på den måde kan de være med til at skabe merværdi. Aktiviteten bliver en brik til et puslespil, man er ved at lægge, kan man sige. Når skolen åbnes mod det omgivende samfund, åbnes nye læringsrum for eleverne og dermed nye muligheder for at lære og for at forbinde teori med praksis. Vejene til læring er mangfoldige, og det kan den åbne skole være med til at folde ud, siger Anne Waagepetersen, der selv er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i didaktik.

Rundt omkring på skolerne i Favrskov Kommune er der gang i mange spændende tiltag i forbindelse med den åbne skole – der er aktuelt blandt andet samarbejde med lokale idrætsforeninger, virksomheder, Favrskov Billedskole, Den jydske Haandværkerskole og Favrskov Ungdomsskole.

Flere skoler har afprøvet de faciliteter, Ungdomsskolen har på Kaløvig Bådhavn. Hadbjerg Skole har sendt flere klasser ud på havnen, eksempelvis i forbindelse med faget Natur/teknologi.

Tag med ud på havnen sammen med 4. B, naturfagslærere fra Hadbjerg Skole, medarbejdere fra Ungdomsskolen og kommunens naturvejleder. Se videoen herunder.

Se videoen og kom med ud på havnen sammen med 4. B, naturfagslærere fra Hadbjerg Skole, medarbejdere fra Ungdomsskolen og kommunens naturvejleder.

Dato: 02. oktober 2015

Senest opdateret:

31. marts 2020