You are here

Nyt bygningsreglement - vælg selv!

Ny bekendtgørelse om bygningsreglement og certificeringsordning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træder i kraft 1. januar 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 22. december 2017 udstedt en ny bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement (BR18) samt en ny bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Begge bekendtgørelser træder i kraft 1. januar 2018.

Nyt i BR18

BR18 indeholder større ændringer i de administrative bestemmelser, herunder den tekniske byggesagsbehandling, og reglementet får også en ny struktur. Den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne afskaffes, og bygningsreglementets spalteopdeling af krav- og vejledningstekst fjernes til fordel for en emnespecifik opdeling af kravene.

Fremadrettet får certificerede rådgivere ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt. Det er bygherrens ansvar at dokumentere, at de øvrige tekniske krav i bygningsreglementet overholdes.

Kommunerne vil foretage stikprøvekontrol med den tekniske dokumentation i ti procent af disse sager.

Læs mere om Bygningsreglement 18

Certificeringsordningen

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet skal anvendes, når personer ønsker at søge om at blive certificeret til at dokumentere eller kontrollere, at kompliceret byggeri overholder krav til statiske forhold og brandforhold.

Certificeringsordningen danner dermed grundlag for, at den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne over tid kan afskaffes, da den vil understøtte bygherre i at sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet.

Certificeringsordningen stiller krav til akkrediteringen af certificeringsorganer, til de personer, der ønsker at søge om certificering, og til kontrol med de certificerede statikere og brandrådgivere.

Overgangsordning

I det første halvår frem til 30. juni 2018 vil der være en overgangsperiode, hvor det også vil være muligt at bruge de hidtidige regler i BR15. Da der derfor er to gældende regelsæt er det vigtigt, at man angiver i byggeansøgningen, hvilket regelsæt man ønsker, at ansøgningen behandles i forhold til.

Dato: 22. december 2017

Senest opdateret:

22. december 2017