You are here

Nyt om Rønbæk Idrætscenter

Natten mellem 5. og 6. november 2016 styrtede dele af taget på Rønbæk Idrætscenter i Hinnerup sammen. To stålrammer var kollapset. Kollapset medførte heldigvis ikke personskade, men de materielle skader er omfattende.

I ugerne efter kollapset har Favrskov Kommune arbejdet på tre spor. Allerførst har indsatsen været koncentreret om at sikre bygningen mod yderligere skade. Tag og vægge er afstivet, og bygningsdele er fjernet, hvor der har været fare for yderligere nedstyrtninger.

Det andet spor har været at sikre, at brugerne af hallerne i Favrskov Kommune har mærket så lidt til konsekvenserne af kollapset som muligt. Der er fundet haltider andre steder, og her er der udvist stor velvilje og fleksibilitet fra alle kommunens foreninger og klubber.

Det tredje spor har været at afklare, hvad der førte til, at taget på hallen brød sammen. Favrskov Kommune har derfor bedt ingeniørfirmaet ALECTIA A/S om at finde mulige årsager til kollapset.

ALECTIA A/S har nu færdiggjort arbejdet, og undersøgelserne peger på, at der har været flere mangler ved tagkonstruktionen. Den direkte årsag til kollapset er dog ifølge ALECTIAs undersøgelser, at der har været en opstuvning af vand på taget. Et svigt i afløbssystemet har medført, at regnvand på taget ikke har kunnet løbe væk tilstrækkelig hurtigt.

Undersøgelserne peger desuden på, at den stålrammekonstruktion, der bærer taget, ikke er udført som forudsat i de beregninger, som ligger til grund for byggeriet. Derfor har den udførte konstruktion formentlig ikke kunnet opfylde de normer, der er til sikkerheden for bærende konstruktioner i byggerier af denne type.

Endelig er der monteret en hejsefoldevæg på et af spærene, og hejsefoldevæggens vægt synes ikke at være medtaget i beregningerne. Det er derfor sandsynligt, at den ekstra vægt har været med til at gøre, at kollapset netop er sket i det spær, hvor hejsefoldevæggen hænger.

Favrskov Kommune overvejer nu, hvilke retslige skridt der skal foretages på baggrund af ALECTIAs konklusioner, og arbejder sideløbende på at få afklaret, hvornår hallen kan genopbygges.

Se rapporterne fra ALECTIA A/S:

PDF icon Rapport om afløbsforhold.pdf

PDF icon Rapport om statiske forhold.pdf

 

Yderligere information:
Henvendelser om sagen og rapporterne kan rettes til Michael Ertmann, afdelingsleder i Ejendomscenteret i Favrskov Kommune, på: mert@favrskov.dk eller 21 65 75 81.

Dato: 30. november 2016

Senest opdateret:

30. november 2016