You are here

Nyt vandsamarbejde skal sikre rent drikkevand til alle

Vandværker i Favrskov går sammen om at sikre rent drikkevand i hele kommunen igennem et nyt vandsamarbejde. Med samarbejdet følger en stigning i grundvandstaksten, som skal gå til at sikre rent drikkevand til alle i fremtiden.

Favrskov Byråd har tidligere besluttet, at alle 48 vandværker i Favrskov skal gå sammen i et vandsamarbejde. Samarbejdet skal via en ny takst sikre, at både små og store vandværker har råd til at beskytte grundvandet i hele Favrskov Kommune.

- Byrådet har vurderet, at et vandsamarbejde for alle vandværker er den mest effektive måde at beskytte drikkevandet i Favrskov. Det er nu op til vandværkerne at lave fælles vedtægter, bestemme hvordan vandsamarbejdet skal arbejde, og hvordan taksten skal opkræves hos forbrugeren, siger Anders G. Christensen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Behov for indsatser til op mod 50 millioner

Vandsamarbejdets fælles beskyttelse af grundvandet skal understøtte den struktur af vandværker, som eksisterer i dag, hvor grundvandet pumpes op og leveres lokalt af 48 vandværker.

Favrskov Kommune har vurderet, at der er behov for at gennemføre indsatser for op mod 50 millioner kroner. Indtægterne fra den nye takst skal blandt andet gå til erstatninger til lodsejere af marker, hvor der fremover skal dyrkes uden brug af pesticider og/eller med mindre gødning. Favrskov Kommune forventer, at indsatserne er gennemført på 10-15 år.

- Vandrådet mener, at det vil være det bedste for vandværkerne at indgå i et samarbejde, så de ikke står alene med at grundvandsbeskytte deres boringer. Men at grundvandsbeskyttelsen bliver varetaget af Vandsamarbejdet, som alle betaler solidarisk til, siger Ole Leegård, formand for Vandrådet, der er sammenslutningen af vandværker i Favrskov Kommune.

Vandrådet har beregnet, at taksten til beskyttelse af grundvandet bliver to kroner per m3­ vand inklusiv moms, hvilket svarer til omkring 350 kroner om året for en familie med to voksne og tre børn. Det er op til det enkelte vandværk og dets forbrugere at beslutte på en generalforsamling, hvordan taksten opkræves hos forbrugerne.

Opkrævning af den nye grundvandstakst forventes at ske fra 2020. Pengene samles hos det nye vandsamarbejde, der sammen med Favrskov Kommune skal vurdere, hvilke indsatser der skal til for at sikre grundvandet.

Fakta om Vandsamarbejdet

  • Vandsamarbejdet bliver stiftet som en forening, og den stiftende generalforsamling forventes afholdt i maj 2019.
  • Vandværker, der ikke frivilligt træder ind i vandsamarbejdet, får påbud fra Favrskov Kommune om at deltage.
  • Flere oplysninger om grundvandstaksten og Vandsamarbejdet kan du få hos Vandrådet eller dit vandværk.
Dato: 07. december 2018

Senest opdateret:

11. november 2019