You are here

Øget indsats hjælper borgere videre i job og uddannelse

Favrskov Kommune er ifølge en analyse foretaget af ugebrevet NB-Økonomi blandt landets bedste kommuner til at hjælpe ledige videre i job eller uddannelse.

Favrskov Kommune har det seneste år sikret et dobbelt så stort fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som resten af landet. Det skriver ugebrevet NB-Økonomi, der selv har foretaget beregningen.

At flere borgere er kommet videre i job og uddannelse følger efter, at byrådet i Favrskov i efteråret 2015 besluttede at investere 2,1 millioner kroner i at ansætte flere sagsbehandlere og målrette indsatsen yderligere.

Helt præcist er 90 borgere i Favrskov Kommune, som modtog kontant- eller uddannelseshjælp, i løbet af det sidste godt halvandet år kommet i job eller uddannelse på grund af den investering, som byrådet besluttede i 2015. Herudover har 29 borgere fået tilkendt et fleksjob. Det svarer til, at kommunen har nedbragt antallet af kontanthjælpsmodtagere med 19 procent fra juni 2016 til juni i år, mens landsgennemsnittet er på ti procent.

Resultaterne glæder formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov, Erling Kvist Andersen, der hæfter sig ved, at kommunens udgift mere end opvejes af besparelserne ved, at flere borgere nu kommer i job eller uddannelse.

- Jeg er overbevist om, at alle disse borgere har fået en bedre livskvalitet. Samtidig glæder det mig, at virksomhederne har fået tilført arbejdskraft, og at kommunens økonomi er forbedret, fordi besparelsen på overførselsindkomster er langt større end investeringen. Samlet set betyder det bedre velfærd for alle, så det er en sag, hvor alle er vindere, siger Erling Kvist Andersen (A).

Jyllands-Posten har også skrevet om resultaterne i Favrskov og har i den forbindelse interviewet en af kommunens borgere, som er kommet videre i fleksjob oven på den målrettede indsats. Artiklen kan læses her

Dato: 07. september 2017

Senest opdateret:

07. september 2017