You are here

Øget tandsundhed giver livskvalitet

  • Bitten Vadstrup Kolling er tandlæge på tandklinikken ved Østervangskolen i Hadsten.

    Bitten Vadstrup Kolling er tandlæge på tandklinikken ved Østervangskolen i Hadsten.

  • Mange er vant til at kigge forbi tandklinikken ved Østervangskolen i Hadsten.

    Mange er vant til at kigge forbi tandklinikken ved Østervangskolen i Hadsten.

I Favrskov Kommune sætter en tværfaglig indsats fokus på tandsundheden hos borgere med psykiske udfordringer, og det rykker stille og roligt i den rigtige retning.

På tandklinikken ved Østervangskolen i Hadsten møder tandlæge Bitten Vadstrup Kolling patienter i specialtandplejen. Det er eksempelvis borgere, der er visiteret til tilbuddet, da de på grund af fysiske eller psykiske udfordringer ikke kan komme på en privat klinik, og derfor er den kommunale specialtandpleje en mulig løsning.

- Her på klinikken har vi længe vidst,  at vi langt fra ser alle i målgruppen, så vi ville sætte gang i en indsats for at udbrede kendskabet til tandplejens muligheder, da vi ved, at tandsundheden betyder så meget for din livskvalitet, fortæller Bitten Vadstrup Kolling, der nu kan glæde sig over at være gået fra 80 til 125 borgere, der får specialtandpleje.
Kontakten blev knyttet til to medarbejdere og sundhedsambassadører i socialpsykiatrien; Joy McPhillips og Marianne Nygaard Nielsen.


- Sundhedsfremme er en overordnet paraply for vores indsats, der er med til at sætte fokus på, at tandsundheden er tæt forbundet med livskvalitet, velvære, social isolation, aktivitet og beskæftigelse og ikke mindst økonomi. I socialpsykiatrien har vi tidligere haft berøringsangst i forhold til tandsundheden, da det er personligt og forbundet med regler og økonomi, der for både personalet og borgerne kan virke uoverskueligt, siger Joy og Marianne.

En spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i socialpsykiatrien kickstartede indsatsen. Den satte ord på borgernes udfordringer: Økonomi, tandlægeskræk, flovhed over sine tænder og angst for at tage af sted alene.  Desuden viste undersøgelsen, at 54 procent af de 104 borgere, der svarede på spørgsmålene, oplever problemer med tænder og mund.

Sammen med andre involverede i projektet har Joy og Marianne været rundt til kommunens enheder i socialpsykiatrien for at fortælle om indsatsen. Det er blevet taget godt imod:
- Medarbejderne skal ikke selv yde tandpleje og være eksperter. I dagligdagen kan de understøtte tandplejen, og de kan tage initiativ til at se forskellige informative film om tandsundhed sammen med borgerne. Og så kan de ikke mindst være med til at hjælpe borgerne med at komme til tandlæge og få den hjælp, de har brug for. Vi ved godt, at det er et langt, sejt træk, men nu har vi fået taget hul på det. På vores intranet har vi samlet alle relevante oplysninger og forskellige cases, så medarbejderne hurtigt kan finde svar på eventuelle spørgsmål.

De mange cases gemmer på fortællinger om forskellige forhindringer for at gå til tandlæge: Der er den 48-årige, der har fået besked på, at han skal spise sundere og gerne flere grøntsager. Men han har ingen tænder i undermunden, så hvis det skal blive til noget, bliver han nødt til at få en tandprotese. Det får ham til at gå til tandlæge. Så er der den unge mand, der ikke har været til tandlæge i fem år, og han får lavet et tandeftersyn hjemme hos sig selv. En anden borger har angst og stress på grund af tortur i sit hjemland. Han fremhæver specialtandplejen, da han oplever, at de tager hensyn og eksempelvis holder pauser og skærmer det skarpe lys.

- Vi har fået feedback om, at vi har en menneskelig og kreativ tilgang, så vi kan rumme mange, siger Bitten Vadstrup Kolling.

Læs artikel om Flemming, der efter 35 år som misbruger nu har fået rettet op på sine tænder

Fakta:

Før indsatsen gik i gang var der 80 borgere, der fik specialtandpleje på Favrskov Kommunes tandklinikker (2. kvartal 2017). Nu (4. kvartal 2018) er der 125 borgere.

Læs mere om specialtandplejen i Favrskov Kommune

 

Dato: 26. januar 2019

Senest opdateret:

28. januar 2019