You are here

Ordning med fritidspas bliver kigget efter i sømmene

  • Lisbeth Ivanhoe er i gang med at kigge ordningen med fritidspas efter i sømmene.

    Lisbeth Ivanhoe er i gang med at kigge ordningen med fritidspas efter i sømmene.

Hvorfor er ordningen med et fritidspas til sårbare børn og unge i Favrskov Kommune ikke særlig kendt, og hvad skal der til for at få den ud over rampen?

Kultur- og Fritidsudvalget vil gerne have et grundigt eftersyn af ordningen for at gøre den mere smidig og bedre kendt. Det eftersyn er 37-årige Lisbeth Ivanhoe nu ansat til at tage sig af i en midlertidig stilling. Hun har tidligere været kulturkonsulent i Silkeborg Kommune.


Med et fritidspas i hånden kan sårbare børn og unge under 18 år få adgang til fritidsaktiviteter, trods sociale og økonomiske forhold i familien. Det handler om, at børnene via en fritidsaktivitet bliver en del af et fællesskab og får nogle succesoplevelser, når de finder ud af, at de er gode til aktiviteten.

Som det er lige nu kan lærere, frivillige i foreningerne og andre fagpersoner indstille børn og unge til et fritidspas, der dækker et beløb på op til 1.000 kr. til betaling af kontingent eller udstyr. På baggrund af indstillingen afgør forvaltningen, hvem der kan få et fritidspas.

Sådan er ordningen i korte træk lige nu i Favrskov Kommune, hvor 101 børn og unge fik et fritidspas i 2018, men kun 40 blev brugt. I 2019 var tallene 138, og kun 59 af dem blev brugt. Lisbeth Ivanhoe er nu i fuld gang med at analysere ordningen i Favrskov, så hun kan gøre tiltaget klar til politisk behandling 2. juni i Kultur- og Fritidsudvalget.
- Jeg kigger meget på, hvad man gør i andre kommuner, hvor de nogle steder er bedre til at få børnene af sted til aktiviteterne, så de fortsætter med at gå til eksempelvis fodbold eller gymnastik. Skal frivillige aktører på banen for at hjælpe med fastholdelsen? Skal vi behandle børnene ens ved at behandle dem forskelligt, så nogle får penge til kontingent og et par sko, mens andre skal have penge til at komme med på lejr, for så fortsætter de med aktiviteten? Og er det en ide, at forældrene også selv kan indstille via en online formular? Der er rigtig mange gode spørgsmål at stille, siger Lisbeth Ivanhoe.

Hun har en bachelor i æstetik og kultur og en kandidat i oplevelsesøkonomi. Hun er vant til at arbejde sammen med mange forskellige aktører og netop at få samarbejdet til at virke.
- Hvis ordningen skal bestå, så skal den fungere bedre, end den gør i dag. Og derfor er det fint at finde ud, hvad der er godt og skidt i dag. Jeg lytter til erfaringerne i kommunen og de gode råd fra andre kommuner, og så laver jeg en indstilling, der er så effektiv og fleksibel som muligt. Så må vi se, hvad udvalget beslutter, lyder det fra Lisbeth Ivanhoe.

Dato: 06. maj 2021

Senest opdateret:

09. september 2021