You are here

Påpasselige idrætsforeninger

Lige så stille er der i denne uge ved at komme gang i nogle udendørs idrætsgrene. Starten er præget af stor påpasselighed og mange gode spørgsmål.

Der spilles igen tennis, og der er også gang i lidt fodbold og håndbold. Anders Helledi, idræt- og fritidskonsulent i Favrskov Kommune, følger det tæt og forsøger at finde svar på de mange spørgsmål, idrætsforeningerne har i forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark.

- Heldigvis er vi næsten færdige med gennemgangen af de udendørs baner, og banerne er ligesom spillerne klar til aktivitet. Nogle foreninger er startet op med lidt fodboldtræning i denne uge, mens andre melder, at de ikke kan nå at få gang i træningen før efter sommerferien. De enkelte forbund leverer retningslinjerne for, hvad klubberne må, og eksempelvis i forhold til fodbold betyder det, at de blandt andet ikke må spille turneringskampe, kun træne ti mand på et begrænset areal og ikke bruge omklædningsfaciliteterne, fortæller Anders Helledi.

Han oplever, at idrætsforeningerne er meget påpasselige med, hvad de må og hele tiden har fokus på at gøre det rigtige. De tager ingen chancer, stiller mange spørgsmål og inddrager både forældre og trænere.

- Nogle foreninger har også fokus på, at de stramme regler for, hvad man må og ikke må på banen, godt kan skræmme nybegynderne væk fra fodbolden, så måske det er bedre at vente med opstarten, siger de. Til gengæld overvejer nogle foreninger, om det er muligt at tilbyde træning hen over sommerferien, fordi mange børn savner det, og mange måske holder ferie hjemme i år. På den måde kan man sige, at foreningerne i høj grad tager ansvar, understreger Anders Helledi.

Dato: 14. maj 2020

Senest opdateret:

14. maj 2020