You are here

Påskerengøring i hjemmeplejen

Favrskov Kommune tilbyder borgere, som normalt modtager rengøring via hjemmeplejen, et rengøringsbesøg inden påske.

For 14 dage siden lukkede Favrskov Kommune ned for den rengøring, der ikke var strengt nødvendig i borgernes hjem. Det blev blandt andet gjort for at begrænse antallet af personer, der kommer i borgernes hjem og på den måde mindske risikoen for spredning af coronavirus.

I forbindelse med statsministerens udmelding 23. marts om en forlængelse af nedlukningen af store dele af samfundet frem til 14. april 2020, er det kommunens vurdering, at det af hygiejniske årsager er nødvendigt at tilbyde borgerne rengøring en gang inden påske.

Alle borgere, der normalt modtager rengøring via hjemmeplejen, men som ikke har fået gjort rent siden 13. marts 2020, bliver derfor telefonisk tilbudt rengøring. Det skal understreges, at det er frivilligt, om man ønsker at tage imod tilbuddet. Kommunen har allerede ringet til en del borgere, og mange tager imod tilbuddet, men nogle takker også nej, da de dels gerne vil undgå, at vi kommer i hjemmet og dels har fået hjælp af pårørende.

I løbet af onsdag 1. april vil alle borgere have modtaget et opkald fra hjemmeplejen.

Dato: 27. marts 2020

Senest opdateret:

31. marts 2020