You are here

Pilotforsøg sætter fokus på digitale læremidler

Favrskov Kommune deltager sammen med otte andre kommuner i et pilotforsøg om en alternativ indkøbsmodel i forhold til digitale læremidler til folkeskolerne.

KL sidder for bordenden af pilotforsøget. Formålet er at sikre, at det pædagogiske personale har fuld adgang til digitale læringsmidler allerede fra næste skoleår, så de kan byde ind med en mere differentieret og varieret skoledag for den enkelte elev.
Det skal ske via en flatrate-lignende model, hvor kommunen betaler et fast beløb pr. elev. Beløbet sikrer fuld adgang til digitale læringsmidler fra de forlag, som er med i forsøget.

Anne Gammelby Lybecker, skolechef i Favrskov Kommune, siger:   
- Vi har store forventninger til forsøget – både i forhold til det pædagogisk og didaktiske udbytte, hvor det i langt højere grad bliver muligt at skræddersy læringsforløb målrettet forskellige typer af elever. Samtidig ser vi også sådan en indkøbsmodel som det eneste rigtige i fremtiden. Modellen vil helt sikkert gavne vores elever og desuden blive modtaget med begejstring af vores pædagogiske personale, der får et langt bredere fundament at planlægge deres undervisning ud fra. Vi ser derfor i spænding frem til 8. april, hvor vi kender resultatet af den udbudsrunde, opgaven lige nu er ude i.

Pilotforsøget foregår i perioden 2019-2021, og de otte øvrige kommuner er Aalborg, Aarhus, Svendborg, Esbjerg, Horsens, Sorø, Gladsaxe og Glostrup.

 

Dato: 12. marts 2019

Senest opdateret:

12. marts 2019