You are here

Proces godkendt for opklassificering af private fællesveje

Favrskovs private fællesveje bliver opdelt og vurderet i syv etaper inden for de næste år.

Favrskov Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-21, at ansvaret og ejerforholdene på vejområdet i videst mulig omfang skal harmoniseres på tværs af hele Favrskov Kommune.

Den fremtidige harmonisering skal ske via en opklassificering af private fællesveje over en årrække.

Tids- og procesplan godkendt

På byrådsmødet 30. oktober 2018 godkendte Favrskov Byråd en tids- og procesplan for opklassificeringen af de private fællesveje. Vejene er inddelt i syv etaper, og arbejdet med opklassificeringen kommer til at foregå én etape ad gangen. Den første etape omfatter vejene i sognene Søften, Folby og Lading. Her går processen i gang i slutningen af 2018.

I hver etape afholdes borgermøder i forbindelse med høringen af de påtænkte opklassificeringer. Borgermøderne annonceres her på favrskov.dk og i lokale medier.

En samlet trafikal vurdering

For at en vej kan opklassificeres, skal der foretages en samlet trafikal vurdering af vejen på baggrund af følgende kriterier:

  • Trafikintensitet
  • Vejens betydning for det omkringliggende vej- og stinet
  • Vejens art
  • Typen af færdsel


Kriterierne er alene retningsgivende, og de vil ikke kunne anvendes som en facitliste. Den endelige afgørelse om opklassificering skal bero på en konkret samlet vurdering af vejens trafikale forhold.

De sidste veje omfattet af opklassificeringen forventes pt. opklassificeret i 2022.

Læs mere om opklassificeringen i bilagene og sagsfremstillingen til byrådsmødet 30. oktober

Læs også mere på siden om opklassificering af veje her

Dato: 07. november 2018

Senest opdateret:

07. november 2018