You are here

Randers og Favrskov samarbejder om danskundervisning

Udlændinge i Favrskov Kommune, som tilbydes danskundervisning, bliver nu henvist til Sprogcenter Randers. Det er resultatet af et nyt samarbejde mellem de to kommuner.

Alle landets kommuner er forpligtede ved lov til at undervise voksne udlændinge i dansk, og nu overgår omkring 60 kursister fra Favrskov Kommune til Sprogcenter Randers. 

Aftalen sker på baggrund af et i forvejen godt samarbejde kommunerne imellem samt ophøret af Favrskovs nuværende aftale om sprogundervisning med Dansk Flygtningehjælps Lærdansk sprogcenter. 
Den nye aftale glæder Anders Baun, arbejdsmarkedschef i Favrskov Kommune.

- Vores samarbejde giver rigtig god mening, da tilgangen af nye flygtninge i Danmark er væsentligt reduceret og behovet for sprogundervisning tilsvarende. Med samarbejdet sikrer vi fagligt høj kvalitet, så begge kommuner løser den kommunale sprogundervisningsopgave tilfredsstillende. Jeg ser frem til at følge og udvikle samarbejdet, siger Anders Baun.

Større center sikrer kvalitet

Sprogcenter Randers er et større center, som har kapaciteten til at rumme flere kursister på flere niveauer i undervisningen, hvilket samarbejdet sikrer en fortsat tilførsel af. Tilgangen af sprogkursister fra Favrskov er således medvirkende til fastholde robuste og sikre rammer og vilkår for danskundervisning til begge kommuners voksne udlændinge, der er kommet til Danmark.

Men tilgangen af kursister fra Favrskov får dermed ikke kun en kvantitativ påvirkning i form af flere kursister, men er især med til at skabe grobund for at kunne fastholde og videreudvikle Sprogcenter Randers høje undervisningskvalitet.

Torben Bugge er leder af Sprogcenter Randers, som ligger i Vestergade 34 i Randers. Han er glad for den nye aftale.

- Vi glæder os over aftalen og til at udbygge samarbejdet med Favrskov Kommune omkring undervisningsopgaven. Ved at samle den faglige kvalitet i sprogcentret og udnytte centrets kapacitet, vil kursisterne opleve et undervisningsmiljø præget af høj pædagogisk og fagligt niveau, fortæller Torben Bugge, centerchef for Sprogcenter Randers.

Aftalen er trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2021.

Dato: 28. januar 2021

Senest opdateret:

28. januar 2021