You are here

Regeringen har nu fastsat rammerne for nødpasning

Regeringen har nu fastsat rammerne for nødpasning, og den præcise ordlyd kan læses på vores hjemmeside.

I dag træder bekendtgørelsen om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner mv. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirus (COVID-19) i kraft, og det betyder, at regeringen nu har fastsat rammerne for nødpasning.

Vi har opdateret vores hjemmeside med kriterierne for nødpasning, og I kan orientere jer her, hvis I er i tvivl om, hvorvidt I er omfattet af nødpasningstilbuddet. Ændrer jeres pasningsbehov sig, skal I tage kontakt til skolelederen, områdelederen i jeres institutionsområde eller lederen af dagplejen.

Se rammerne for nødpasning her - det er under punktet "Nødpasning - Lukninger på skole-/børneområdet".

Dato: 18. marts 2020

Senest opdateret:

18. marts 2020