You are here

Regionale besparelser på busruter påvirker Favrskov

Region Midtjylland besluttede 31. oktober 2018 at gennemføre besparelser for 60,3 mio. kr. på den regionale kollektive trafik. I Favrskov påvirkes rute 111 og 200.

I Favrskov Kommune bortfalder den regionale finansiering af rute 111 og den strækning på rute 200, som forbinder Hammel og Hinnerup (resten af rute 200 fortsætter uændret). Region Midtjylland begrunder de konkrete reduktioner i Favrskov med få passagerer og ringe regional (tværkommunal) værdi af ruterne.

Favrskov Kommune opretter en ny rute 111 på ruten Hinnerup - Norring – Korsholm – Skjoldelev – Sabro. Ruten bliver en kombination af almindelig buskørsel og Flexbus. Køreplanen for ny rute 111 forventes at ligge klar i løbet af januar 2019.

Læs mere om de berørte ruter på Midttrafiks hjemmeside - Her kommer der også yderligere information om de nye køreplaner.

l.æs mere om Flexbus her 

Dato: 11. januar 2019

Senest opdateret:

11. januar 2019