You are here

Sæt dit præg på Frivilligcenter Favrskov

Tag med til opstartsmøde 4. september kl. 19-21 i Hinnerup, hvor rammerne præsenteres for det kommende Frivilligcenter Favrskov.

Siden 2013 har Favrskov Kommune på forskellig måde arbejdet med at styrke den fælles frivillighed under sloganet ”Frivillighed for alle”. Nu sætter Byrådet yderligere fokus på at styrke frivilligheden ved at etablere et egentligt frivilligcenter, der har til formål at hjælpe foreninger og frivillige og styrke den fælles frivillighed i ALLE foreninger i Favrskov.

For at få den bedst mulige opstart på frivilligcentret inviterer Favrskov Kommune alle interesserede til et åbent møde om det kommende ”Frivilligcenter Favrskov”. På mødet præsenteres rammer og perspektiver for etableringen af frivilligcentret, og samtidig er der mulighed for at bidrage med ideer og input til det videre arbejde med at etablere frivilligcentret. Mødet afholdes:

Mandag den 4. september 2017 kl. 19.00 - 21.00 i Uhresalen i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup.

På mødet skal der bl.a. nedsættes en arbejdsgruppe, som skal stå for at forberede etableringen af Frivilligcenter Favrskov. Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter for det nuværende frivilligsekretariat ”Bindeleddet”, et par kommunale repræsentanter samt 2-3 øvrige frivillige repræsentanter fra Favrskovs foreningsliv.

Program:

  • Velkomst v. borgmester Nils Borring
  • Hvorfor skal vi have et frivilligcenter i Favrskov? v. kommunaldirektør Jan Kallestrup
  • Hvad er et frivilligcenter? v. Casper Danø, leder af FriSe (foreningen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark)
  • Sådan arbejder Frivillig Vest v. Carsten Bille Christiansen, leder af Frivillig Vest i Ringkøbing
  • Workshop – hvad skal Frivilligcenter Favrskov kunne? Hvad er vigtigt at få med i vedtægter, stillingsopslag for leder mv.?
  • Valg af 2-3 repræsentanter til arbejdsgruppen for frivilligcentret
  • Opsamling og videre proces v. kommunaldirektør Jan Kallestrup

 

Læs mere om frivilligcentre i Danmark  og om FrivilligVest i Ringkøbing

Af hensyn til forplejning er der tilmelding på lgla@favrskov.dk eller på tlf. 89 64 61 05 senest fredag 1. september 2017 kl. 12.00.

Dato: 10. august 2017

Senest opdateret:

21. august 2017