You are here

Samarbejde om Gudenåens forløb ved Tange Sø

Borgmestrene i Silkeborg, Favrskov, Randers og Viborg kommuner ønsker løsningsforslag yderligere belyst.

En politisk styregruppe, der består af udvalgsformænd og et udvalgsmedlem fra Teknik- og Miljøudvalg i de fire kommuner - Silkeborg, Favrskov, Randers og Viborg - har ledet et arbejde om at finde løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø.

De fire borgmestre Steen Vindum, Silkeborg Kommune, Nils Borring, Favrskov Kommune, Claus Omann Jensen, Randers Kommune, og Torsten Nielsen, Viborg Kommune, drøftede på et møde 31. oktober 2016 resultaterne af styregruppens arbejde.

For at belyse mulighederne for at skabe en laksebestand i Gudenåen er borgmestrene blevet forelagt en række forskellige løsningsmodeller for Gudenåens fremtidige forløb forbi Tange Sø samt en løsning, hvor Tange Å bruges som hjemsted for en ny naturlig laksestamme i Gudenåen.

Borgmestrene er glade for styregruppens arbejde, og de vil nu lade kommunerne i Gudenåsamarbejdet arbejde videre med at belyse løsningsmodellerne yderligere i forhold til turistmæssige potentialer.
Gudenåsamarbejdet består af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner.

På baggrund af de anbefalinger Gudenåsamarbejdet når frem til, er det borgmestrenes ambition, at de fire kommuner, Silkeborg, Favrskov, Randers og Viborg, kan præsentere et oplæg til en løsning for Gudenåens fremtidige forløb. Målet er at få oplægget klar inden udgangen af 2018.

Med oplægget vil kommunerne være godt forberedt til en dialog med staten, som senest i 2021 skal tage stilling til, hvordan Gudenåen i fremtiden skal forløbe ved Tange Sø.

Dato: 11. november 2016

Senest opdateret:

11. november 2016