You are here

Samlet byråd bag budgetaftale i Favrskov

Et fornuftigt anlægsbudget, mulighed for at udvide servicen inden for blandt andet skole- og dagtilbudsområderne og kun ganske få besparelser.

Det er hovedresultatet af den budgetaftale for 2018-21, som et enigt byråd i Favrskov Kommune har indgået.

Borgmester Nils Borring (A) er meget tilfreds med, at der står et samlet byråd bag budgetaftalen.

- Jeg er glad for, at vi står sammen om et budget, som rummer nettoudvidelser af den borgernære service og samtidig åbner mulighed for et anlægsbudget på omkring 130 mio. kr. Byrådet har i denne valgperiode vist stor økonomisk ansvarlighed. Derfor synes jeg også, det er rimeligt, at alle er med til at disponere det råderum, som vi i fællesskab har skabt, siger Nils Borring.

Budgetaftalen bygger på det budgetforslag, som Byrådet sendte i høring 12. september 2017. Høringen har resulteret i mere end 70 høringsvar, hvor langt de fleste indeholder positive tilkendegivelser. Enkelte høringssvar udtrykker ønske om flere resurser til service, mens andre gerne havde set yderligere anlæg.

- Vi har været alle høringssvarene igennem og drøftet flere af dem meget grundigt. Det har ført til enkelte præciseringer og tilføjelser, men af hensyn til den fælles koordinerede budgetlægning kommunerne imellem har vi afholdt os fra at foretage yderligere udvidelser på service og anlæg, forklarer Nils Borring.

Borgmesteren bemærker i den forbindelse, at Byrådet i det fremlagte budgetforslag for 2018-21 har imødekommet en lang række budgetønsker fra institutioner, foreninger og de politiske partier.

Budgettet for 2018 rummer driftsbesparelser på 5,9 mio. kr., driftsudvidelser for 14,4 mio. kr. og anlæg for knap 130 mio. kr. Den mest markante udvidelse af servicen er på 6,5 mio. kr. om året. Den går til at styrke arbejdet med inklusion og til at udvikle mere sammenhængende og varierede skoledage. Herudover øges normeringen i vuggestuer og børnehaver med 2,25 mio.kr. årligt.

På anlægssiden går størstedelen af pengene til at vedligeholde og renovere de kommunale bygninger, forlængelse af ringvejen rundt om Hadsten samt til generel vedligehold af de kommunale veje.

Læs mere om Budget 2018-21 - budgetforslag, høringssvar og budgetaftale

Yderligere information:

Nils Borring, borgmester, Socialdemokratiet 30 30 82 24

Niels Flade Nielsen, Socialdemokratiet 24 85 46 19

Flemming Nørgaard, Venstre 60 40 79 00

Eva Damsgaard, Dansk Folkeparti 81 61 80 33

Lars Storgaard, Det Konservative Folkeparti 40 25 83 20

Peder Meyhoff, Enhedslisten 24 67 61 33

Bjarne Andersen, Socialistisk Folkeparti 25 66 23 53

Dan Jensen, uden for partierne 24 84 52 20

Dato: 28. september 2017

Senest opdateret:

21. november 2019