You are here

Sejladskontrol på Gudenåen

  • Der er nu højsæson for sejladskontrol på Gudenåen.

    Der er nu højsæson for sejladskontrol på Gudenåen.

Sejladssæsonen er i fuld gang i GudenåSystemet – og det betyder højsæson for sejladskontrol.

De sejlende på alle strækninger af Gudenåen vil kunne opleve at blive kontrolleret af politiet og kommunerne – også uden for normal arbejdstid. Fokus for kontrollerne er bådregistrering og sikkerhed til søs.

Pas på dig selv - og på de andre

Kontrollerne på GudenåSystemet har fokus på at få farten ned. Vand kan indbyde til kåd sejlads, men leg kan pludselig blive til alvor. Det viser den tragiske fartulykke i Københavns havn i år, hvor to turister måtte lade livet netop på grund af for høj fart til vands. I Københavns Havn skyldtes fartulykken vandscootere, men fartulykker kan ligeså vel ske med andre fartøjstyper. Høj fart opleves på visse strækninger af Gudenåen som et stort problem af Gudenåens bløde trafikanter; og især hækbølger kan skabe farlige situationer. GudenåSystemet har heldigvis været forskånet for alvorlige fartulykker, og sådan skulle det gerne forblive. Alle motorbådssejlende - også folk, der kortvarigt gæster Gudenåsystemet - opfordres til at sætte sig ind i reglerne for området og udvise almindelig omtanke, når de sejler. Sejladsreglerne kan findes på http://www.sejladspaagudenaaen.dk/

Politiet har i år foretaget forsøgsmålinger med lasermålinger til at registrere fartovertrædelser til vands – samme metode som anvendes til at måle på biler til lands - og metoden har vist sig at være brugbar flere steder i GudenåSystemet. Carsten Vestergaard Brøgger (Midt- og Vestjyllands Politi) er positiv over resultaterne fra forsøgsmålingerne med laser, som giver stof til eftertanke til fremtidige kontroller i systemet.

Fart er ikke den eneste ting, der kontrolleres for rent sikkerhedsmæssigt – rednings- og svømmeveste og spiritussejlads er fortsat i fokus. Selv om det er lovpligtigt at medbringe det antal rednings- eller svømmeveste, som der er personer i fartøjet, er det ikke lovpligtigt at bære vestene. Det er dog en rigtig god idé at have dem på. Alle kan være uheldige og falde overbords – også selv om det ikke er hårdt vejr. Bødetaksten for manglende rednings- eller svømmevest er 600 kr. Bødetaksten for spiritussejlads ligger højere, og afhænger blandt andet af førerens årlige bruttoindtægt og promillens størrelse. Promiller over 2.00 straffes med fængsel.

Husk motorbådsregistrering

Alle motorbåde i Gudenåsystemet skal føre et gyldigt bådregistreringsnummer – det gælder også turister. Viser en kontrol manglende eller ugyldig registrering, er bødetaksten 1.000 kr.  Det er nemt at få et registreringsnummer via Gudenåens online registreringssystem – http://www.sejladspaagudenaaen.dk/. Har man fast tilknytning til en Gudenåkommune, kan man få tildelt et permanent registreringsnummer. Bådejeren skal selv sætte registreringsnummeret på båden inden søsætning og sørge for at holde registreringen gyldig, ved at betale det årlige registreringsgebyr på 200 kr. Er man derimod gæst i Gudenåsystemet, skal båden registreres med et gæsteregistreringsnummer inden søsætning. Det koster 30 kr. og er gyldigt i 14 dage.

Fakta:

  • Alle motorbåde, også både med elmotor og hjælpemotor, skal registreres og have et gyldigt registreringsnummer på båden, før man må sætte sit fartøj i Gudenåsystemet. Man registrerer og betaler for sin motorbådsregistrering på http://www.sejladspaagudenaaen.dk/

  • Har man tilknytning til Gudenåsystemet (dvs. bor eller har fast liggeplads eller sommerhus i en Gudenåkommune), kan man tildeles et fast bådnummer – pris: 200 kr. pr. år. Der kan være sagsbehandlingstid i forbindelse med tildelingen.

  • Er man gæst/turist på Gudenåsystemet, kan et tidsbegrænset gæstenummer fås for 30 kr. (14 dages gyldighed) på www.sejladspaagudenaaen.dk. Der er ingen sagsbehandlingstid, og man kan sejle så snart, der er betalt.

  • Har båden ikke et registreringsnummer ved søsætning, eller er registreringsnummeret ugyldigt, er bødetaksten 1.000 kr.

 

Dato: 11. juli 2017

Senest opdateret:

11. juli 2017