You are here

SFO og fritidsklubber byder på fællesskab og aktiviteter

I corona-tiden har nogle forældre meldt deres børn ud af SFO og klubtilbud. Husk at melde dem ind igen, for ellers går de glip af fællesskab, mulige venskaber og et hav af aktiviteter, lyder det fra personalet.

Birgit Sønderby er afdelingsleder på Haldum-Hinnerup Skolen. Hun glæder sig over de mange tilbud, deres SFO har:

- I SFO’en kan vi etablere et fællesskab på tværs af årgange, vennekreds og interesser, så børnene får flere muligheder for at finde kammerater. Det er givende og udviklende for børnene. Samtidig kan vi åbne nogle døre for dem i forhold til aktiviteter og kreative opgaver. Vi har eksempelvis træ- og snitteværksted, madværksteder, ler, fodboldturneringer, Mindcraft, svømning og aktiviteter omkring bålet. En aften hver måned inviteres 3. årgang til aftenåbning med spisning og hyggelige aktiviteter - særligt for de ældste.

Claus Rasmussen kan nikke ja til den om fællesskabet og vennekredsen. Han er indskolingsleder på Søndervangskolen i Hammel, hvor han fremhæver deres udeområde, der åbner op for mange muligheder.
- Vi har en god multibane og skoven tæt på, så der er gang i meget udeliv. Børnene leger på kryds og tværs og går efter det, de interesserer sig for. Vi har også forskellige spilturneringer, og det er populært med nerf gun krig i hallen. 3. klasserne har lidt ekstra muligheder i form af egne lokaler og svømning og andre aktiviteter som optakt til, at de skal videre i fritidsklubben, forklarer Claus Rasmussen.

Fritidsklubberne i kommunen er for 4.-6. klasse. Maja Tissot Irming er leder af Hammel Fritidscenter, Gården. Sammen med flere medarbejdere har hun lige haft travlt med at køre rundt med breve til eleverne i de kommende 4. klasser i Hammel-området.

- De får simpelthen et rigtigt brev i postkassen, og det gør vi, fordi vi mener, at vi har et godt tilbud, som de kan få meget ud af at bruge. Vi oplever, at nogle elever i 4. klasse går hjem til computeren i stedet for, og det er vigtigt for os at have fat i så mange elever som muligt i en klasse. Det giver bare mere liv. Og vi har nogle fantastiske rammer med kreative værksteder, udeaktiviteter, glasværksted, og så har vi en brætspilskultur i klubben med den sidegevinst, at vi får snakket meget med børnene. Klubben byder ind med fællesskab, venskaber og alsidighed, og for den enkelte elev er det social træning, der gør noget godt for barnets selvstændighed og relationer til andre, lyder det fra Maja Tissot Irming.

Læs mere om tilbuddene og hvordan du melder dit barn ind.

Dato: 18. juni 2020

Senest opdateret:

18. juni 2020