You are here

Skiltepolitik i Favrskov

Byrådet har nu godkendt en skiltepolitik og et administrationsgrundlag for opstilling af digitale skilte.

Skiltepolitikken skal give borgere og virksomheder et overordnet billede af og en retning for opstilling af skilte i Favrskov Kommune. Kommunen kan ikke afgøre skiltesager alene ved at henvise til skiltepolitikken, men kan inddrage politikken i forbindelse med konkrete afgørelser, hvor kommunen ifølge lovgivningen skal udøve et skøn.

Politikken skal medvirke til, at der er balance mellem, at virksomheder, foreninger m.fl. har mulighed for at informere om arrangementer og lignende, samtidigt med at skiltningen også sker med omtanke og respekt for det omkringliggende bymiljø, landskabet, trafikafviklingen og naboerne.

Sammen med skiltepolitikken er der nu også vedtaget et administrationsgrundlag for at håndtere brugen af digitale skilte. Administrationsgrundlaget skal bruges, når ansøgninger om digital skiltning skal behandles.

Læs skiltepolitikken

Læs administrationsgrundlaget for opstilling af digitale skilte

Dato: 05. marts 2019

Senest opdateret:

05. marts 2019