You are here

Skoleevaluering udstikker en række anbefalinger

Byrådet i Favrskov Kommune har ønsket at få et serviceeftersyn af Folkeskolereformen i form af en evaluering. Den er nu gennemført med en række anbefalinger som resultat.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført evalueringen. De har været i kontakt med medarbejdere, ledere, forældre og elever på skolerne i kommunen. Overordnet set viser undersøgelsen, at de foreløbige erfaringer med folkeskolereformen i Favrskov Kommune er i tråd med de nationale erfaringer.

I evalueringen har der været særlig fokus på de faglige resultater, elevernes trivsel, kvaliteten af undervisningen og den økonomiske styring. Samtidig har byrådet udpeget følgende temaer, som udgør grundlaget for evalueringen:

 • Opnåelse af de nationale faglige mål

 • Skoledagens længde og variation

 • Kvalitet i den understøttende undervisning

 • Kvalitet i arbejdet med den åbne skole

 • Motion og bevægelse

 • Ledelse, administration og økonomistyring

Evalueringen er mundet ud i nogle anbefalinger:

 • Sæt konkrete billeder på, hvad der kendetegner den gode skoledag

 • Udstik retning gennem pædagogisk ledelse og følg op på initiativer og udviklingsarbejde

 • Fokuser på det, der fungerer godt og sæt medarbejdernes faglige succeser i spil

 • Følg de faglige resultater løbende

 • Tænk undervisningsdifferentiering ind i skoledagen

 • Gå efter kvaliteten i den understøttende undervisning

 • Reklamer endnu mere for den åbne skole

 • Brug kapaciteter fra skolerne som sparringspartnere i forhold til udbredelsen af idéer til motion og bevægelse

 • Digitale løsninger skal lette lederne, så de kan bruge mere tid på den pædagogiske ledelse

Konkrete nedslag i evalueringsrapporten viser, at motion og bevægelse er ved at finde sin form på skolerne. Der er også gode erfaringer med arbejdet med den åbne skole. Rapporten viser, at ledere og medarbejdere ser forskelligt på, hvor langt implementeringen af reformen er nået.

Direktør for Børn og Skole, Rasmus Møller, er glad for rapporten:

- Danmarks Evalueringsinstitut har løst opgaven på fornem vis, og vi står nu med en rapport, der giver et fornyet afsæt for udvikling i skolerne i Favrskov Kommune. Evalueringen viser, at vi er godt på vej, men at der fortsat skal arbejdes med især den understøttende undervisning og øget variation i skoledagen.

Rapportens anbefalinger skal nu drøftes af byrådets medlemmer og vil ligeledes blive drøftet med de lokale ledere og medarbejderne.  

Læs rapporten - implementering af folkeskolereformen i Favrskov Kommune.pdf
 

Dato: 24. maj 2017

Senest opdateret:

24. maj 2017