You are here

Søg om støtte til frivilligt socialt arbejde

Favrskov Kommune stiller hvert år et beløb til rådighed, som frivillige organisationer, foreninger, netværk og andre grupper af frivillige kan ansøge om til sociale aktiviteter - § 18-midler.

Formålet er at støtte og skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats. Der kan nu søges om støtte til aktiviteter, der foregår i 2020. Derudover kan man søge om støtte til flerårige projekter af to til tre års varighed.

Fristen for ansøgning om § 18-midler er 1. september 2019.

Læs mere om tildelingskriterier for § 18-midler og find ansøgningsskemaet. 
Hvis der er behov for det, tilbyder FrivilligCenter Favrskov sparring i forhold til indholdet i ansøgningen – kontakt 61 79 97 29 eller cecilie@frivilligcenterfavrskov.dk

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte May-Britt Damsgård Madsen i Social og Sundhed: 89 64 21 18 eller mbdm@favrskov.dk 

Dato: 14. august 2019

Senest opdateret:

14. august 2019