You are here

Søg penge fra Start- og udviklingspuljen

Hvis du har en god idé til et projekt, der kan være med til at skabe fornyelse og udvikling af kommunens fritidstilbud, kan du søge støtte fra Start- og udviklingspuljen.

Foreninger og andre hjemmehørende i Favrskov Kommune kan søge om midlerne, og de kan søge tilskud til eksempelvis: 

  • Nye initiativer med folkeoplysende formål
  • Udviklingsarbejde
  • Enkeltstående projekter
  • Folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud
  • Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
  • Virksomhed af tværgående karakter

 

Du kan løbende søge om tilskud til projekter, og du skal bruge dette ansøgningsskema.  

Hvis du sender ansøgningsskema og eventuelle bilag inden 16. november 2020, vil ansøgningen blive behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde 10. december 2020.
Du kan sende ansøgningen digitalt fra hjemmesiden eller printe og sende den til:

  • Favrskov Kommune, Kultur og Fritid, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, att. Gitte H. Steengaard.
Dato: 27. oktober 2020

Senest opdateret:

27. oktober 2020