You are here

Sommerpakke med tilbud til ældre og personer med handicap

Lokale foreninger arrangerer aktiviteter for ældre og personer med handicap. I sensommeren og efteråret vil Favrskov Kommune stå for en række aktiviteter for beboerne på plejecentre og botilbud.

Regeringens sommerpakke rummer en række spændende tilbud til ældre og personer med handicap eller psykisk sårbarhed frem mod udgangen af 2020. Allerede nu kan Favrskov-borgere over 65 år holde øje med gratis aktiviteter arrangeret af lokale foreninger. For borgere med handicap, der er visiteret til handicaptransport, er der desuden mulighed for to gratis ture på max 50 kilometer med handicaptransport i sommerferien.

I sensommeren og henover efteråret vil Favrskov Kommune desuden stå bag en række aktiviteter for plejehjemsbeboere og beboere på kommunens botilbud. Disse vil selvfølgelig blive arrangeret under hensyntagen til de gældende retningslinjer for forebyggelse af smitte og vil fortrinsvis være udendørs aktiviteter. Beboerne og deres pårørende vil efter sommerferien modtage nærmere information om de planlagte aktiviteter.

Dato: 03. juli 2020

Senest opdateret:

03. juli 2020