You are here

Stigende borgertilfredshed med Jobcenter Favrskov

Ny brugertilfredshedsundersøgelse viser, at borgerne overordnet set er tilfredse med Jobcenter Favrskov og med håndteringen af de ydelser, som de modtager fra kommunen.

Samtidig bidrager undersøgelsen med nyttige input til, hvordan samarbejdet med de borgere, der kommer i Jobcentret, og som modtager kommunale ydelser, kan forbedres.

Det er anden gang, Favrskov Kommune spørger til tilfredsheden hos de borgere, der kommer i Jobcenter Favrskov. Første gang var i 2017, hvor undersøgelsen blandt andet førte til øget fokus på den mundtlige og skriftlige kommunikation med borgerne. Der er blandt andet blevet set på, hvordan brevene til borgerne kan gøres mere forståelige, og på hvordan den direkte dialog med borgerne i møder og telefonopkald kan forbedres.

Undersøgelsen viser tegn på, at de iværksatte tiltag har hjulpet, for denne gang er borgernes tilfredshed steget. Det glæder Lars H. Storgaard, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune.

- Det er positivt, at den nye undersøgelse viser fremgang, men jeg hæfter mig også ved, at antallet af besvarelser er steget fra 228 til 389. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke altid er ligetil at få reglerne på arbejdsmarkedsområdet til at passe ind i de enkelte borgeres individuelle problemstillinger. Denne udfordring forstærkes yderligere af, at nogle af borgerne befinder sig i en vanskelig livssituation. Derfor er det også vigtigt, at vi løbende måler og følger op på borgernes oplevelser – så vi løbende kan styrke indsatsen og samarbejdet med borgerne, siger Lars H. Storgaard.

Initiativer på vej

På baggrund af borgernes input i den nye undersøgelse sættes der nu flere initiativer i gang, der skal bidrage til at gøre borgernes oplevelse endnu bedre. Der vil bl.a. blive fokuseret yderligere på:

at sikre god kommunikation mellem borgere og medarbejdere.

at forbedre telefonservicen. Der er igennem 2019 arbejdet med at levere en bedre telefonservice, bl.a. ved at udvide telefontiden i Ydelsescentret og generelt arbejde med større tilgængelighed. Dette arbejde vil fortsætte i 2020 med henblik på, at borgerne fremadrettet oplever en endnu bedre telefonbetjening.

Desuden vil der være særligt fokus på, hvordan der kan arbejdes yderligere med, at borgerne kan se nye muligheder for job og uddannelse. Ligeledes vil der blive fulgt op på brugertilfredshedsundersøgelsen med fokusgruppeinterviews med en række borgere for at få uddybet perspektiverne i undersøgelsen – med det formål at fastholde tilfredsheden og forbedre den beskæftigelsesrettede indsats.

 

Fakta om brugertilfredshedsundersøgelsen

I undersøgelsen spørges der blandt andet ind til brugernes oplevelse af medarbejdernes service, den telefoniske og skriftlige kontakt, vejledning ved opstart af forløb og den generelle oplevelse med Jobcenter Favrskov.

389 borgere har i 2019 deltaget i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 41. Det er nogle flere end ved undersøgelsen i 2017, hvor 228 borgere deltog (svarprocent på 25).

I 2019 svarer 84 procent, at de har et godt samarbejde med Jobcenter Favrskov. I 2017 var det 79 procent.

I 2019 er 73 procent enige i, at de har et godt samarbejde med Ydelsescentret, mens det var 66 procent i 2017.

I 2019 tilkendegiver 67 procent af borgerne, at de oplever, at Jobcentret øger deres muligheder for at komme i job eller uddannelse – dette tal var på 60 procent i 2017.

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen i Jobcenter Favrskov og Ydelsescentret kan ses her: www.favrskov.dk/sites/default/files/rapport_2019.pdf

Dato: 18. december 2019

Senest opdateret:

18. december 2019