You are here

Stor spørgelyst i Ulstrup

  • 220 borgere deltog i borgermødet i aftes i Ulstrup.

    220 borgere deltog i borgermødet i aftes i Ulstrup.

  • I pausen blev der snakket på kryds og tværs blandt deltagerne.

    I pausen blev der snakket på kryds og tværs blandt deltagerne.

  • Borgmester Nils Borring og Gunnar Henriksen fra  Initiativgruppen Tommesensvej blev på mødet interviewet til TV Midt/Vest.

    Borgmester Nils Borring og Gunnar Henriksen fra Initiativgruppen Tommesensvej blev på mødet interviewet til TV Midt/Vest.

Omkring 220 borgere deltog i går i borgermødet i Ulstrup om omklassificering af veje.

500 stole var klar til et stort rykind i Ulstrup Hallerne i aftes for at sikre, at der skulle være plads til alle deltagere. De omkring 220 deltagere fik en gennemgang af, hvad det betyder at ændre offentlige veje til private fællesveje. Der var informationer om byrådets beslutning, processen og hvorfor det er en god ide at oprette vejlaug, når vejen bliver til en privat fællesvej. Desuden var der et kort oplæg om den planlagte serviceordning, som kommunen har planer om at tilbyde som en hjælp med de praktiske opgaver på de private fællesveje.

Efter oplæggene var der en times debat, hvor spørgelysten fra salen var stor. Det var fra borgere i eksempelvis Hammel, Thorsø og Ulstrup. Spørgsmålene drejede sig blandt andet om vejlaugenes opgaver, tilstandsrapporternes tilblivelse, kvadratmeterprisen på asfalt, indflydelsen på huspriserne, og om omklassificeringen sker af økonomiske årsager. Et panel stod klar til at svare på de mange spørgsmål. I panelet var borgmester Nils Borring, udvalgsformand Kurt Andreassen, teknik- og miljøchef Ann Ammitzbo og Tommy Schøler-Troelsen fra Trafik og Veje. Jørgen Bjelskou, direktør for Teknik og Kultur, fungerede som ordstyrer.

Efter den del af mødet kunne de interesserede høre mere til den juridiske del af sagen og stille spørgsmål. Det valgte omkring 60 deltagere at gøre. Til den del stod Claus Vind Andersen, sekretariatschef i Teknik og Kultur, og René Aggersbjerg, jurist fra Landinspektørfirmaet LE 34, klar til at svare på spørgsmål.

Kurt Andreassen, formand for Teknik- og miljøudvalget, kalder tonen på borgermødet sober og er glad for, at mange fik lejlighed til at stille spørgsmål.
Borgmester Nils Borring er enig med ham.
- Vi holdt et lignende møde i InSide tilbage i januar, og der var tonen mere skarp, og vi kunne ikke svare på alle spørgsmål. Belært af det møde har vi intensiveret informationsmængden og forsøgt at få det vigtigste med.  Der var en god dialog på mødet med gensidig respekt for synspunkterne, selv om vi ikke ser helt ens på sagen. Der var mange forskellige spørgsmål til os i panelet, og det var godt. På den måde håber jeg, at deltagerne har fået svar på meget af det, de kom for at høre, siger Nils Borring.


Du kan finde præsentation fra borgermødet her. 
Ønsker du at vide mere reglerne for udarbejdelse af tilstandsrapporterne kan du læse om dem her: vejregler.dk.

Dato: 26. maj 2016

Senest opdateret:

08. juni 2016