You are here

Teknik- og Miljøchef fratræder

Teknik- og Miljøchef Ann Ammitzbo fratræder efter gensidig aftale sin stilling i Favrskov Kommune.

Parterne er ikke længere enige om, hvordan teknik- og miljøområdet ledelsesmæssigt bedst drives og udvikles de kommende år, og i det lys er der enighed om at afslutte samarbejdet.

Med virkning fra 1. juni 2017 og indtil videre vil direktør for Teknik og Kultur Hans Minor Vedel varetage det overordnede ledelsesansvar for miljøområdet (Landbrug og Natur samt Virksomheder og Grundvand), mens sekretariatschef for Teknik og Kultur Claus Vind Andersen vil varetage den overordnede ledelse af trafikområdet (Trafik og Veje).

Spørgsmål, der vedrører opgaverne på teknik- og miljøområdet i Favrskov Kommune kan rettes til direktør Hans Minor Vedel på hmv@favrskov.dk (mobil 21 21 70 03) eller til sekretariatschef Claus Vind Andersen på cvan@favrskov.dk (mobil 51 22 83 36).

Dato: 12. juni 2017

Senest opdateret:

12. juni 2017