You are here

Tilsyn af naturområder

Favrskov Kommune besigtiger årligt naturbeskyttede arealer som enge, overdrev, moser, heder og vandhuller.

Én gang om året bliver der lavet naturundersøgelser af Favrskov Kommunes naturbeskyttede arealer. Kommunen benytter konsulenter til en del af arbejdet.

Er naturarealerne beliggende tæt ved din bolig, ringer vi på og orienterer dig om, at vi er på din adresse. Du kan altid bede konsulenten om at legitimere sig, hvis du møder ham/hende på dine arealer.

De indsamlede data fra besigtigelsen kan du finde på Danmarks Miljøportals naturdata  Data fra 2019 kan fremsøges efter 1. september.

De beskyttede arealer er vejledende udpeget, og de vil blive opdateret på Danmarks Miljøportal.

Sker der ændringer på dine arealer, vil du ikke automatisk få besked, men du kan tilmelde dig: Din Natur og få tilsendt en mail, når der sker ændringer.

Du kan også finde udpegningerne på www.arealinfo.dk eller her på hjemmesiden.

Undersøgelserne vil ske i perioden maj til oktober 2019.

Spørgsmål kan rettes til Eva Christensen på: 89 64 52 27
 

Hvad bruger vi data til?

Formålet med besigtigelsen er at få et kendskab til naturområdernes naturtilstand. I 2019 kortlægges udvalgte ammoniakfølsomme naturarealer samt arealer nord for Gerning, Hvorslev og Ulstrup i Favrskov Kommune.

Kortlægning af ammoniakfølsomme naturarealer er en del af statens Naturpakke. Aftaleteksten lyder: ”Kortlægning af ammoniakfølsom natur styrkes samtidig, med henblik på at understøtte og fremme en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling i kommunen.” Læs mere om projektet.   

Kendskab til naturområdernes naturtilstand benyttes også til udregning af HVN (High Nature Value). HNV-scoren benyttes, hvis der søges tilskud til naturpleje fra Landbrugsstyrelsen.

Læs mere om HNV-kortet.

Favrskov Kommune besigtiger hvert år naturbeskyttede arealer; enge, overdrev, moser, heder og vandhuller.

I Favrskov Kommune er der ca. 2.780 arealer, der er vejledende udpeget som beskyttede. Det er kommunes mål at besigtige alle naturarealer hvert 10. år, svarende til ca. 280 naturarealer pr. år.

 

 

 

 

Dato: 13. maj 2019

Senest opdateret:

13. maj 2019