You are here

Udebesøg nu muligt på plejecentre i Favrskov

Fra på lørdag 2. maj 2020 kan de nærmeste pårørende igen besøge beboerne på plejecentrene i Favrskov Kommune.

Uden for hvert plejecenter er der opstillet et telt, der er indrettet som besøgssted. Der er bord og stole, og der er opsat en plexiglasplade mellem beboeren og de pårørende, igen for at mindske smitterisikoen. Plejecentrene byder på kaffe eller te i teltet.

I første omgang tilbydes alle beboerne et ugentligt besøg på 20 minutter. På den måde sikres det, at der er tid til, at alle kan få besøg.

Møderne bookes ved at kontakte plejecentrets hovednummer mellem kl. 9-12 på hverdage.

Der har siden corona-krisens begyndelse været stor forståelse for situationen blandt beboere og pårørende, selv om det har betydet, at kontakten blev væsentligt begrænset fra den ene dag til den anden. Rammerne for besøg med denne ”telt-model” er noget anderledes, end de plejer at være, men det giver mulighed for fysiske besøg på en sundhedsfaglig forsvarlig  og tryg måde. 

Inde på selve plejecentrene tillades der fortsat kun besøg til døende og kritisk syge beboere. De beboere, der enten ikke kan eller ikke ønsker at bruge tilbuddet med besøgsstederne i teltene, kan fortsat få hjælp til både telefon- og videoopkald.

Favrskov Kommune arbejder med en tilsvarende ordning for botilbud på socialområdet, men det er endnu ikke muligt inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer at åbne for besøg.

Dato: 30. april 2020

Senest opdateret:

30. april 2020