You are here

Udendørs crossfit-anlæg på vej i Hadsten

Søften, Hinnerup og Hammel har fået et udendørs fitness- og crossfitanlæg, og nu er turen så kommet til Hadsten.

Midlerne har været afsat i Budget 2018-21 med 500.000 kr. til hver af de fire anlæg.

For Hadstens vedkommende har byrådet lige godkendt, at anlægget skal placeres på idrætsanlægget ved Bavnehøjskolen. Der er i forvejen udendørsaktiviteter med fodboldbaner, kunstgræsbaner og MTB-spor. Dermed er det håbet, at idrætsanlægget på sigt kan komme til at fungere som et outdoor-center, som tiltrækker foreninger, borgere og institutioner på tværs af aldersgrupper. For netop at gøre det til et attraktivt og brugbart mødested er det vigtigt med lokal forankring og ejerskab blandt brugerne.

Der er endnu ikke sat et starttidspunkt på, hvornår arbejdet med at etablere anlægget går i gang, men det bliver helt sikkert i dialog med brugerne.

Se punktet på byrådets dagsorden

Dato: 03. december 2020

Senest opdateret:

07. december 2020