You are here

Udsigt til fælles byggeri i Hadbjerg

Byrådet har godkendt en udvidelse af HØST Hallen i Hadbjerg, og dermed er der udsigt til, at byen får et aktivitets- og sognehus ved hallen.

Idrætsforeningen HØST IF har længe gerne villet have et aktivitetslokale til eksempelvis spinning, og samtidig mangler kirken tæt på hallen lokaler til konfirmationsforberedelse, foredrag og møder.


Og hvad gør man så? I Hadbjerg snakker man sammen, og idrætsforeningen og menighedsrådet har arbejdet ihærdigt på at realisere ideen om et fælles byggeri.
Det har taget tid at få det juridiske bag det fælles byggeri på plads i forhold til ejerforholdene. Der er valgt en ’ejerlejlighedsmodel’, hvor Favrskov Kommune og menighedsrådet ejer hver sin ejerlejlighed og ejer gangarealerne sammen.

Favrskov Kommune bidrager med 740.000 kr. til byggeriet, HØST IF 960.000 kr., mens menighedsrådet i Ødum-Hadbjerg betaler 4,5 mio. kr.

Efter planerne går byggeriet i gang i løbet af 2021.

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden (24. november 2020).

Dato: 02. december 2020

Senest opdateret:

09. september 2021