You are here

Valg til Frivilligrådet for Sociale Indsatser

12. oktober 2017 er der valg til Frivilligrådet for Sociale Indsatser. Husk tilmelding inden 28. september, hvis du vil stille op.

Frivilligrådet for Sociale Indsatsers formål er blandt andet at støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Favrskov Kommune, eksempelvis i forbindelse med FrivilligFredag. Desuden indstiller Frivilligrådet til Social- og Sundhedsudvalget forslag til fordelingen af støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler).

Medlemmer og suppleanter vælges for fire år ad gangen. Derfor er der valg til Favrskov Kommunes Frivilligråd for Sociale Indsatser:

Torsdag 12. oktober 2017 kl. 19.00 i InSide, Dalvej 1, Hammel

Frivilligrådet er sammensat af repræsentanter fra en bred vifte af frivillige, sociale organisationer og foreninger. Ved valget skal der vælges fire nye medlemmer til rådet fra følgende grupper:

  • 2 repræsentanter fra området sundhed, sygdom og handicap

  • 1 repræsentant fra området ældre og pensionister

  • 2 repræsentanter fra Børn og Unge

Du kan kun vælges til Frivilligrådet for Sociale Indsatser, hvis du er aktiv inden for frivillige sociale foreninger eller organisationer og bosiddende i Favrskov Kommune. Hvis du ønsker at stille op til valget, skal du sende en mail til Sanne Ramsdal på sram@favrskov.dk senest 28. september 2017 kl. 12.00 med disse oplysninger:  

  • Dit navn
  • Hvilken frivillig forening du repræsenterer
  • Hvilken gruppe du ønsker at opstille under.

Ønsker du blot at deltage på valgaftenen, skal du også tilmelde dig hos Sanne Ramsdal på sram@favrskov.dk med navn og forening.

 

 

Dato: 12. september 2017

Senest opdateret:

12. september 2017