You are here

Vandløbsprojekt indviet ved Voer Mølleå

  • Vandet er for første gang på vej igennem det nygravede forløb.

    Vandet er for første gang på vej igennem det nygravede forløb.

Omkring 40 forventningsfulde borgere og samarbejdspartnere kunne i går se vandet fra Voer Mølleå strømme ind i det nygravede vandløb for første gang.

Lodsejer Geert de Lichtenberg fra Bidstrup Gods bød alle velkommen og takkede for et godt samarbejde omkring projektet. Samtidig fortalte han om områdets historie, hvor åens vand gennem tiden har været stemmet op og brugt til både mølledrift, savværk og dambrug. I dag er disse aktiviteter væk, men møllebygningerne, møllesøen og kulturhistorien er bevaret.

Inden der blev lukket vand på det spritnye vandløb, så fortalte Kurt Andreassen, formand for Teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune, om projektet og hvor meget det vil gavne både naturen, det rekreative fiskeri og at særligt flere ørreder vil trække ned til de større vandløb som Lilleåen og Gudenåen.

Det vil også være med til at gøre fiskeriet bedre og mere attraktivt både for kommunens borgere og turister. Samtidig vil en række spændende fugle i området få gavn af det større fødeudbud i åen. Efter det nye vandløb var blevet fyldt med vand, havde Favrskov Kommune arrangeret elbefiskning, hvor børnene hjalp med at flytte fiskene fra det ”gamle” næste tørre vandløb over i det nye forløb, hvor vandet løber.

Torben Ankjærø, projektleder i Favrskov Kommune, siger om projektet:
- I vandløbet har vi haft meget fokus på at håndtere sandvandringen og skabe mulighed for, at vandløbet i fremtiden kan leve op til statens mål for en god miljøtilstand. Her skal der være mindst 150 små ørreder for hver 100 meter langs vandløbet. Det bliver spændende at følge denne udvikling i vandløbet. 

Baggrundsinfo:

I 1992 lavede Aarhus Amt et vandløbsprojekt, som skulle skabe passage for fisk og andre vandløbsdyr. Siden er der kommet nye statslige og EU-mæssige krav til faunapassage og tætheden af ørreder i vandløbene, og området er derfor i statens vandplan 2010-2015 udpeget som en faunaspærring, der skal fjernes. Der var desuden behov for en renovering af det gamle passageprojekt, for at det kunne fungere. Derfor besluttede Favrskov Kommune, at den mest fremtidssikre løsning var at gentænke faunapassageløsningen og lede Voer Mølleå helt uden om møllesøen.

Dato: 17. november 2016

Senest opdateret:

17. november 2016