You are here

To vigtige godkendelser på børne- og familieområdet

Byrådet har godkendt opdateringen af kvalitetsstandarden for børn og unge og principper for styrket samarbejde på området.

Kvalitetsstandarden sætter ord på den hjælp og det serviceniveau, kommunen arbejder med og kan dermed være med til at give borgerne realistiske forventninger. Den enkelte afgørelse beror dog altid på et individuelt skøn i forhold til borgerens situation og behov.

Som borger i kommunen kan man have behov for at vide, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde inden for serviceloven til børn og unge med trivselsmæssige problemer eller nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Det er netop det, kvalitetsstandarden siger noget om, da den beskriver indholdet, omfanget og udførelsen af kommunens ydelser til målgruppen.

Følgende områder er blandt andet med i kvalitetsstandarden:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Aflastning
 • Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemme
 • Familiebehandling
 • Fast kontaktperson
 • Efterværn i form af kontaktperson

 

Kvalitetsstandarden understøtter Børn og Skoles tværgående arbejde med ’tidlig opsporing og tidlig indsats’. Læs Kvalitetsstandarden

Byrådet har også godkendt principperne for et styrket samarbejde mellem de berørte familier og Børn og Familie. De godkendte principper vil nu blive skrevet ind i den vedtagne kvalitetsstandard.

Principperne er formuleret på baggrund af et dialogforløb med berørte familier, byrådspolitikere, borgerrådgivere og andre med interesse for området. Formålet har været at styrke sagsbehandlingen og gøre kommunikationen og samarbejdet med familierne endnu bedre.

De fem godkendte principper:

 • Familier og medarbejdere opfatter hinanden som samarbejdspartnere med gensidig respekt og tillid
 • Socialrådgiveren er ansvarlig for, at der er klare aftaler for den løbende dialog, der skal være regelmæssig og personlig.
 • Rådgivning og indsatser tager udgangspunkt i nødvendige oplysninger om det enkelte barn, familien og deres behov samt i de muligheder, der er for hjælp.
 • Tæt samarbejde og videndeling mellem fagpersoner skal understøtte, at familierne oplever sammenhæng i barnets forløb
 • Hjælp iværksættes så hurtigt som muligt


Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget, er glad for, at både principperne og den vedtagne kvalitetsstandard nu er klar til at blive brugt.
- Det er et stort og grundigt arbejde, vi har været igennem, og det giver så god mening, at de enkelte dele hænger sammen og samlet set hele tiden har fokus på ’tidlig opsporing, tidlig indsats’. Jeg glæder mig også over det tætte samarbejde med forældrene i forhold til principperne for det styrkede samarbejde med dem. På den måde kan vi være med til at spille hinanden gode og sørge for, at vi gør det bedst mulige i situationen, siger Birgit Liin.  

Dato: 02. maj 2019

Senest opdateret:

11. februar 2020