You are here

Virksomhederne er meget tilfredse med Jobcenter Favrskov

Af krtr

Virksomhederne i Favrskov er meget tilfredse med den service, de modtager fra Jobcenter Favrskov. Det viser tilfredshedsmålingen for 2019, hvor virksomhederne har svaret på spørgsmål om deres oplevelse af samarbejdet med Jobcenter Favrskov.

Virksomhederne i Favrskov svarer generelt mere positivt i den nye undersøgelse sammenlignet med målingen fra 2018. Således angiver 89 procent af virksomhederne, at de er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentret – en stigning på 13 procentpoint siden målingen i 2018.

Jobcentret samarbejder med virksomhederne om blandt andet rekruttering af nye medarbejdere, fastholdelse af medarbejdere med udfordringer og opkvalificering af medarbejdere. Virksomhederne har i undersøgelsen forholdt sig til jobcentrets responstid og kommunikation, det generelle samarbejde med jobcentret samt jobcentrets forståelse for virksomhedernes behov. Andelen af tilfredse eller meget tilfredse virksomheder er på mellem 76 og 86 procent – blandt andet vil 82 procent af virksomhederne anbefale andre virksomheder at samarbejde med Jobcenter Favrskov.

Borgmester Nils Borring glæder sig over fremgangen i virksomhedernes oplevelse af Jobcenter Favrskov.

- Vi har et stærkt erhvervsliv i Favrskov, og vi ønsker som kommune at understøtte virksomhederne med god virksomhedsservice. Derfor glæder det mig især, at virksomhederne gerne anbefaler hinanden at samarbejde med jobcentret. Det viser, at jobcentret leverer godt arbejde, og det viser også, at virksomhederne er gode til at benytte sig af de muligheder, som et samarbejde med jobcentret giver. Sådan et samarbejde styrker både erhvervslivet og Favrskov som helhed, siger Nils Borring.

Selv om der er stor tilfredshed blandt virksomhederne, er der dog 5 procent, der har tilkendegivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Disse virksomheder er blevet kontaktet af Jobcenter Favrskov for at få en uddybning. Det er en vigtig del af analysen, mener formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Lars Storgaard.

- Vi laver analysen for at blive endnu bedre, og det er dejligt at se den flotte tilfredshed med jobcentret. Men det er også vigtigt, at vi kommer i dialog med de virksomheder, som synes, at vi skal gøre det bedre. Det viser en stor respekt for de virksomheder, som har brugt tid på besvarelsen, at vi gerne vil høre mere om, hvor vi måske kan gøre det bedre. Det kan vi lære noget af, og det kan også være en god måde at få knyttet en bedre kontakt til nogle virksomheder. Og tæt kontakt er en god forudsætning for et nært samarbejde, siger Lars Storgaard.

Den ekstraordinære situation omkring COVID-19, hvor mange virksomheder står i en svær situation på grund af opbremsningen i aktiviteter og økonomien, understreger ifølge Lars Storgaard vigtigheden af et godt samarbejde med virksomhederne.

- Situationen kan rejse en del spørgsmål, og Jobcenter Favrskov vil fortsat stå klar til at hjælpe virksomhederne i form af konkret rådgivning i forhold til alternative løsninger som for eksempel arbejdsfordeling, kompetenceudvikling eller de nationale lønkompensationspakker, siger Lars Storgaard.

Det er Kommunernes Landsforening, der har forestået tilfredshedsmålingen, som bygger på et spørgeskema sendt til 411 personer fordelt på 321 virksomheder i Favrskov Kommune. 138 personer har svaret, hvilket giver en svarprocent på 34.

Dato: 25. maj 2020

Senest opdateret:

09. juni 2020