You are here

Vuggestuepladser i Korsholm Børnehave

Byrådet har godkendt, at der fra 1. februar 2019 skal være otte vuggestuepladser (0-2 år) i forbindelse med Korsholm Børnehave, der dermed bliver en integreret institution med pladser til børn i aldersgruppen 0-6 år.

Der er en akut mangel på 0-2 års pladser i Foldby-Norring-området, og de otte pladser vil i første omgang kunne imødekomme behovet, som også forventes på længere sigt. Tilbuddet vil senere kunne udvides til 12 pladser. De otte vuggestuepladser bliver etableret i den pavillon, der ligger lige ved siden af Korsholm Børnehave. Pavillonen benyttes på nuværende tidspunkt af Korsholm Skole, som afgiver 120 kvadratmeter til vuggestuen.

Ved fordeling af pladserne i den nyopstartede vuggestuegruppe skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling. Det vil sige, at der ikke udelukkende anvises efter søskendefordel og aldersanciennitet. Det forventes, at vuggestuebørnene indmeldes henholdsvis 1. og 16. februar 2019.

Er du interesseret i at få dit barn på ventelisten, skal du digitalt opskrive dit barn (med NemId) senest 9. december 2018 - gå videre til Pladsanvisningen.

Opskrivninger foretaget efter 9. december 2018 kommer først i betragtning til en vuggestueplads ved de efterfølgende anvisninger af pladser, hvor der anvises efter gældende anvisningsregler.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen, Heidi Frøjk: 89 64 31 13 eller hef@favrskov.dk

De familier, som får anvist en vuggestueplads, får et brev om det i deres digitale postkasse tirsdag 11. december 2018 fra Pladsanvisningen.

 

Dato: 28. november 2018

Senest opdateret:

28. november 2018