Borgermøde om de økonomiske udfordringer

10.05.2022

I aften, tirsdag 10. maj kl. 19-21, inviterer Favrskov Kommune til borgermøde i InSide i Hammel. 

Hvordan løser vi vores økonomiske udfordringer? Det nye byråd i Favrskov Kommune står overfor at skulle lave deres første budget. Udgangspunktet er imidlertid ikke helt så positivt, som man kunne ønske sig.

Den aktuelle økonomiske situation betyder nemlig, at der de kommende år vil mangle omkring 25 mio. kr. årligt for, at der er balance i vores driftsøkonomi. Hertil kommer, at der på landsplan er brugt mange ekstra penge på coronakrisen – ligesom situationen i Ukraine forventes at smitte af på, hvor mange penge alle landets kommuner vil få fra staten.  

Byrådet har derfor besluttet at invitere kommunens borgere ind i det politiske ”værksted” for at høre meninger og ideer til, hvad der kan gøres anderledes, og hvad der kan undværes i den nuværende kommunale service, så den økonomiske balance kan genoprettes.  

Mødet bliver indledt med en kort præsentation af kommunens overordnede økonomi. Herefter vil der være forskellige workshops om de kommunale opgaveområder, hvor der er mulighed for dialog med politikere og embedsmænd.