You are here

Borgermøde om helhedsplan for Laurbjerg

Mandag 21. juni kl. 18.30-20.30 afholder Favrskov Kommune borgermøde i Laurbjerg Hallen, hvor Forslag til Helhedsplan for Laurbjerg vil blive præsenteret.

Er du interesseret i, hvordan Laurbjerg skal udvikle sig i fremtiden? Så kom og vær med, når Favrskov Kommune inviterer til borgermøde om Forslag til Helhedsplan for Laurbjerg i Laurbjerg Hallen d. 21. juni kl. 18.30-20.30.

Tilmelding

Hvis du gerne vil deltage, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til plan@favrskov.dk senest fredag 18. juni.

COVID-19

Hvis den aktuelle coronasituation ikke muliggør afviklingen af et fysisk borgermøde, afvikles borgermødet i stedet virtuelt.

Om helhedsplanen

Formålet med helhedsplanen er at fastlægge en retning for den overordnede fremtidige udvikling af Laurbjerg. De endelige bestemmelser og rammer for byen fastlægges i Kommuneplanen og i den konkrete lokalplanlægning.

Helhedsplanen for Laurbjerg skal fungere som en ramme om byens udvikling. Planenrummer ideer til indsatser, der skal gøre byen mere velfu ngerende og attraktiv. Indsatserne skal medvirke til at styrke bylivet og skabe mødesteder, fremme sammenhæng og integrere Lilleåen og naturområderne omkring Laurbjerg i byen. Formålet er at styrke bykvaliteten og tiltrække bosætning og private investeringer i udviklingen af byen.

Helhedsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i fem fokusområder:

  1. Byudvikling
  2. Rekreative forbindelser
  3. Forskønnelse
  4. Lilleåskolen
  5. Genåbning af stationen
     

En helhedsplan er en ikke-lovbunden plantype. Helhedsplanen har ikke i sig selv retsvirkning for ejere og brugere inden for planområdet. En helhedsplan er samtidig ikke omfattet af særlige krav til form. En helhedsplan er et planlægningsredskab for kommunen og en formidling af de overordnede tanker og visioner for udviklingen af et område.

Her kan du læse Forslag til Helhedsplan for Laurbjerg

Dato: 08. juni 2021

Senest opdateret:

08. juni 2021