Bostøtte ændrer navn til Mestring

02.10.2023

På grund af forskellige udfordringer kan nogle borgere få hjælp i hjemmet, og i Favrskov Kommune er det frem til nu blevet omtalt som Bostøtte, og borgeren har fået hjælp af en bostøttemedarbejder.

Fra 1. oktober 2023 har tilbuddet ændret navn, så det hedder Mestring, og medarbejderne har titlen mestringsvejledere. Navneændringen har ingen betydning for selve arbejdet og det tilbud, som fortsat er rettet mod borgerne.

Navneskiftet skyldes, at Mestring i højere grad end Bostøtte matcher den rehabiliterende og recovery-orienterede tilgang, som mestringsvejlederne arbejder ud fra. Det er en mere forløbsorienteret arbejdstilgang, hvor borgeren får værktøjer til at mestre sit eget liv.

Læs mere om tilbuddet.