Botilbud Harebakken deler erfaringer på verdenskongres i Schweiz

22.09.2022

Tidligere på måneden blev den socialpædagogiske verdenskongres AIEJI (International Association of Social Educators) afholdt i Schweiz med temaet Kontinuitet og behovet for faglighed i en omskiftelig tid. På Harebakken, der er et botilbud i Hammel under Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune, har man opnået gode resultater med dokumentationsarbejdet. Derfor var socialfaglig leder Bianka Bach Møller inviteret til Schweiz for at afvikle en workshop og dele Harebakkens gode erfaringer.

På Harebakken er der fokus på arbejdet med narrativer (fortællinger) og recovery (processen i at komme sig, ud fra egne ønsker og behov). Der arbejdes ud fra tilgangen om, at borgerens recoveryproces bedst understøttes i et samarbejde mellem borger og personalet.

På Harebakken tror man desuden på, at tillid bedst skabes gennem transparente relationer. Af samme grund har man valgt, at den daglige dokumentation skal foregå i samarbejde med borgeren, og at borgeren skal have adgang til notater, på lige fod med personalet. Med andre ord handler det om at turde give ansvaret for borgerens recoveryproces tilbage til borgeren med en forventning om, at borgerne deltager i de processer, der vedrør deres levede liv og hermed også dokumentation, selvom det kan være sårbart og svært.

Workshoppen faciliteret af Bianka og de gode erfaringer med dokumentationsarbejdet vakte stor interesse på konferencen. Her var oplevelsen, at landene på tværs var optagede af Harebakkens måde at arbejde med tillid gennem transparente relationer og processer.