Budgetaftale på plads i Favrskov

29.09.2021

I Favrskov er der indgået aftale om et budget for 2022-25, der i 2022 betyder øgede driftsudgifter på 30,4 mio. kr. og reduktioner på 5,3 mio. kr. samt et anlægsbudget på 108,0 mio. kr.

Det er især det specialiserede socialområde, der får gavn af udvidelserne - det vil sige tilbuddene til sårbare børn og unge samt til voksne inden for handicap- og psykiatriområdet.

Området for sårbare børn og unge tilføres 14 mio. kr. fra 2022 og frem til at håndtere flere og dyrere anbringelser af børn og unge, mens handicap- og psykiatriområdet tilføres 16 mio. kr. årligt som følge af et stigende aktivitetsniveau og flere borgere i målgruppen.

Med hensyn til de foreslåede reduktioner, så har kun få af dem direkte konsekvenser for servicen over for borgerne. Flere af besparelserne realiseres nemlig via omlægninger, effektiviseringer samt nye og smartere måder at løse opgaverne på. Fx reduceres budgettet med 0,7 mio. kr. som følge af øget brug af videomøder.

Aftalen om budget 2022-25 er næsten identisk med det budgetforslag, som partierne bag budgetforslaget sendte i høring 8. september 2021. Høringen har resulteret i 53 høringssvar.

Partierne bag budgetforslaget har gennemgået og vurderet alle høringssvarene, og partierne hæfter sig særligt ved den generelle forståelse for og de konstruktive kommentarer til de økonomiske prioriteringer, som budgetforslaget er et udtryk for.

Med baggrund i ovenstående er der kun foretaget enkelte mindre ændringer og præciseringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt i høring.

Læs mere om Aftale om Budget 2022-25, Budgetforslag 2022-25, høringssvar mv. her